Geen fietsende agenten

Op weg naar een grotere politiezone De mogelijke fusie van de politiezones Dilbeek, AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) en TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) komt weer een stapje dichterbij. Een haalbaarheidsstudie bracht vorig jaar reeds de voor- en nadelen van zo’n fusie in kaart. Eerder in 2024 werd een nieuwe studie besteld om […]

Luchtverkeer, sluikstorten, mobiliteitsplan

Bezwaar tegen toenemend luchtverkeer Vorig jaar riep de Vlaamse regering reeds een belangenconflict in tegen de aanpassing van de vliegroutes vanuit de nationale luchthaven. Door de gewijzigde vliegroutes krijgt het noordwesten, voornamelijk Wemmel en Meise, nog meer vliegverkeer ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ondertussen moet de Vlaamse regering zich buigen over een nieuwe […]

Brussels Airport

Meer geluidsoverlast In ons voorjaarsnummer eerder dit jaar berichtten we dat vijf noordrandgemeenten, waaronder de faciliteitengemeente Wemmel, een vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel bekwamen in 2018, waarin de rechter het bevel gaf om een eerlijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem uit te werken. Zolang het vonnis niet wordt uitgevoerd […]

Fusie en Subsidie

Fusie politiezone AMOW? Het speciaal taalstatuut van de faciliteitengemeenten maakt een fusie met een andere gemeente zo goed als onmogelijk, alhoewel verscheidene faciliteitengemeenten hier wel interesse voor hebben. Vermits de verschillende faciliteitengemeenten nu reeds deel uitmaken van diverse overkoepelende politiezones lijkt een fusie van politiezones wel haalbaar. Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie waarin nagegaan wordt of […]

60 jaar faciliteiten

Op 22 juni organiseerden we een herdenking van 60 jaar faciliteiten. Of “rotoplossing”, dixit de Vlamingen die het goedkeurden. U vindt hier het volledig beeldverslag.

Vakanties, vliegtuigen en verbouwingen

Vakantieregeling scholen De Wemmelse gemeenteraad heeft een oproep gedaan aan de bevoegde ministers van Onderwijs om in de toekomst de vakantieregelingen van de scholen terug op elkaar af te stemmen. De afwijkende vakantieregeling voor Nederlandstalig en Franstalig onderwijs zorgt voor heel wat problemen die het scherpst tot uiting komen in de faciliteitengemeenten. Gezinnen waar kinderen […]

Waardering voor ‘Wamblinis’

Wamblinis Bij het opruimen van oude archieven stuitten we op een paar volledige jaargangen van Wamblinis, het driemaandelijks tijdschrift van het Wamblinis-genootschap. Deze vereniging werd opgericht in 1969 en ontplooit gedurende enkele decennia heel wat activiteiten tot in 2004 voorzitter en verantwoordelijk uitgever Jan Delbroek de vereniging zal ontbinden bij gebrek aan actieve medewerkers. De […]

Geen Franstalige begrafenis?

In augustus ontstond enige commotie nadat de Franstalige Brusselse krant La Capitale uitpakte met het kwakkelverhaal van een priester uit Wemmel die zou geweigerd hebben om een kind te begraven omdat de ouders geen Nederlands zouden spreken. Een begrafenisonderneming uit Sint- Lambrechts-Woluwe, met uiteraard een ééntalig Franstalige webstek, bracht het indianenverhaal in de pers. Wemmels […]

85 jaar Davidsfonds Wemmel

Op zaterdag 11 juni werd tijdens een academische zitting in de Zandloper het 85-jarig jubileum van DF (Davidsfonds) Wemmel-Relegem-Hamme gevierd. Tezelfdertijd werd Marcel De Doncker in de bloemetjes gezet voor zijn 50-jarig voorzitterschap van de afdeling. Algemeen DF-directeur Kris Opdedrynck zette de lijnen uit van een vernieuwde missie van het DF. Ondervoorzitter DF-Wemmel  Hugo Goossens […]

Pagina 1 van 2