Waardering voor ‘Wamblinis’

Wamblinis Bij het opruimen van oude archieven stuitten we op een paar volledige jaargangen van Wamblinis, het driemaandelijks tijdschrift van het Wamblinis-genootschap. Deze vereniging werd opgericht in 1969 en ontplooit gedurende enkele decennia heel wat activiteiten tot in 2004 voorzitter en verantwoordelijk uitgever Jan Delbroek de vereniging zal ontbinden bij gebrek aan actieve medewerkers. De […]

Geen Franstalige begrafenis?

In augustus ontstond enige commotie nadat de Franstalige Brusselse krant La Capitale uitpakte met het kwakkelverhaal van een priester uit Wemmel die zou geweigerd hebben om een kind te begraven omdat de ouders geen Nederlands zouden spreken. Een begrafenisonderneming uit Sint- Lambrechts-Woluwe, met uiteraard een ééntalig Franstalige webstek, bracht het indianenverhaal in de pers. Wemmels […]

85 jaar Davidsfonds Wemmel

Op zaterdag 11 juni werd tijdens een academische zitting in de Zandloper het 85-jarig jubileum van DF (Davidsfonds) Wemmel-Relegem-Hamme gevierd. Tezelfdertijd werd Marcel De Doncker in de bloemetjes gezet voor zijn 50-jarig voorzitterschap van de afdeling. Algemeen DF-directeur Kris Opdedrynck zette de lijnen uit van een vernieuwde missie van het DF. Ondervoorzitter DF-Wemmel  Hugo Goossens […]

NCRW wordt vijftig

In maart 1972 ziet de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW) het levenslicht, op dat  moment nog onder de naam NKR. De kiem is al ettelijke jaren vroeger gelegd ten tijde van het Vlaams Komitee Wemmel dat tussen 1956 en 1964 ijvert tegen de verfransing en tegen een  mogelijke inlijving van Wemmel bij Brussel. Het gemis […]

Wemmel.

Wemmel Of de Wemmelaars hun (recente?) spotnaam ‘Fuifbeesten’ verdienen,laten we aan de Wemmelse jeugd over.17.013 Wemmelaars bewonen de meest noordelijk gelegen faciliteitengemeente. Dat, zijn er 1.939 per km² in deze blokvormige gemeente met bijna rechtlijnige gemeentegrenzen van 8,77 km². Tegen Brussel aan paalt het aan Jette en Laken-Neder-over-Heembeek, deelgemeenten van Brussel, westwaarts paalt het aan […]

Vlaams Komitee voor Wemmel: een vleugje geschiedenis II

In juni 1963 echter woedt het verzet van de Vlaamse beweging tegen de inlijving van onze gemeenten bij Brussel nog volop en vinden een aantal roemrijke manifestaties plaats. De reeks protestbetogingen in de randgemeenten wordt vrijdag 21 juni al ingezet in Rode, op initiatief van 23 plaatselijke Vlaamse verenigingen. Afgaande op de krantenverslagen van toen zit al wat in Rode mobiliseerbaar is die avond in het Brouwershuis.

Viering leden NCRW

De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel had reden genoeg om een aantal verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten.

Pagina 1 van 2