Brussels Airport

Meer geluidsoverlast In ons voorjaarsnummer eerder dit jaar berichtten we dat vijf noordrandgemeenten, waaronder de faciliteitengemeente Wemmel, een vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel bekwamen in 2018, waarin de rechter het bevel gaf om een eerlijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem uit te werken. Zolang het vonnis niet wordt uitgevoerd […]

Fusie en Subsidie

Fusie politiezone AMOW? Het speciaal taalstatuut van de faciliteitengemeenten maakt een fusie met een andere gemeente zo goed als onmogelijk, alhoewel verscheidene faciliteitengemeenten hier wel interesse voor hebben. Vermits de verschillende faciliteitengemeenten nu reeds deel uitmaken van diverse overkoepelende politiezones lijkt een fusie van politiezones wel haalbaar. Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie waarin nagegaan wordt of […]

60 jaar faciliteiten

Op 22 juni organiseerden we een herdenking van 60 jaar faciliteiten. Of “rotoplossing”, dixit de Vlamingen die het goedkeurden. U vindt hier het volledig beeldverslag.

Vakanties, vliegtuigen en verbouwingen

Vakantieregeling scholen De Wemmelse gemeenteraad heeft een oproep gedaan aan de bevoegde ministers van Onderwijs om in de toekomst de vakantieregelingen van de scholen terug op elkaar af te stemmen. De afwijkende vakantieregeling voor Nederlandstalig en Franstalig onderwijs zorgt voor heel wat problemen die het scherpst tot uiting komen in de faciliteitengemeenten. Gezinnen waar kinderen […]

Waardering voor ‘Wamblinis’

Wamblinis Bij het opruimen van oude archieven stuitten we op een paar volledige jaargangen van Wamblinis, het driemaandelijks tijdschrift van het Wamblinis-genootschap. Deze vereniging werd opgericht in 1969 en ontplooit gedurende enkele decennia heel wat activiteiten tot in 2004 voorzitter en verantwoordelijk uitgever Jan Delbroek de vereniging zal ontbinden bij gebrek aan actieve medewerkers. De […]

Geen Franstalige begrafenis?

In augustus ontstond enige commotie nadat de Franstalige Brusselse krant La Capitale uitpakte met het kwakkelverhaal van een priester uit Wemmel die zou geweigerd hebben om een kind te begraven omdat de ouders geen Nederlands zouden spreken. Een begrafenisonderneming uit Sint- Lambrechts-Woluwe, met uiteraard een ééntalig Franstalige webstek, bracht het indianenverhaal in de pers. Wemmels […]

85 jaar Davidsfonds Wemmel

Op zaterdag 11 juni werd tijdens een academische zitting in de Zandloper het 85-jarig jubileum van DF (Davidsfonds) Wemmel-Relegem-Hamme gevierd. Tezelfdertijd werd Marcel De Doncker in de bloemetjes gezet voor zijn 50-jarig voorzitterschap van de afdeling. Algemeen DF-directeur Kris Opdedrynck zette de lijnen uit van een vernieuwde missie van het DF. Ondervoorzitter DF-Wemmel  Hugo Goossens […]

NCRW wordt vijftig

In maart 1972 ziet de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW) het levenslicht, op dat  moment nog onder de naam NKR. De kiem is al ettelijke jaren vroeger gelegd ten tijde van het Vlaams Komitee Wemmel dat tussen 1956 en 1964 ijvert tegen de verfransing en tegen een  mogelijke inlijving van Wemmel bij Brussel. Het gemis […]

Wemmel.

Wemmel Of de Wemmelaars hun (recente?) spotnaam ‘Fuifbeesten’ verdienen,laten we aan de Wemmelse jeugd over.17.013 Wemmelaars bewonen de meest noordelijk gelegen faciliteitengemeente. Dat, zijn er 1.939 per km² in deze blokvormige gemeente met bijna rechtlijnige gemeentegrenzen van 8,77 km². Tegen Brussel aan paalt het aan Jette en Laken-Neder-over-Heembeek, deelgemeenten van Brussel, westwaarts paalt het aan […]

Pagina 1 van 2