NCRW wordt vijftig

In maart 1972 ziet de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW) het levenslicht, op dat  moment nog onder de naam NKR. De kiem is al ettelijke jaren vroeger gelegd ten tijde van het Vlaams Komitee Wemmel dat tussen 1956 en 1964 ijvert tegen de verfransing en tegen een  mogelijke inlijving van Wemmel bij Brussel. Het gemis […]

Wemmel.

Wemmel Of de Wemmelaars hun (recente?) spotnaam ‘Fuifbeesten’ verdienen,laten we aan de Wemmelse jeugd over.17.013 Wemmelaars bewonen de meest noordelijk gelegen faciliteitengemeente. Dat, zijn er 1.939 per km² in deze blokvormige gemeente met bijna rechtlijnige gemeentegrenzen van 8,77 km². Tegen Brussel aan paalt het aan Jette en Laken-Neder-over-Heembeek, deelgemeenten van Brussel, westwaarts paalt het aan […]

Vlaams Komitee voor Wemmel: een vleugje geschiedenis II

In juni 1963 echter woedt het verzet van de Vlaamse beweging tegen de inlijving van onze gemeenten bij Brussel nog volop en vinden een aantal roemrijke manifestaties plaats. De reeks protestbetogingen in de randgemeenten wordt vrijdag 21 juni al ingezet in Rode, op initiatief van 23 plaatselijke Vlaamse verenigingen. Afgaande op de krantenverslagen van toen zit al wat in Rode mobiliseerbaar is die avond in het Brouwershuis.

Viering leden NCRW

De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel had reden genoeg om een aantal verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten.

Grafmonument Deschuyffeleer beschermd

Jef Deschuyffeleer, zijn naam leeft vandaag nog voort in de Deshuyffeleerdreef, een sociale woonwijk in Wemmel.
Zijn grafmonument , in de schaduw van het onlangs beschermde grote Calvariekruis op de Wemmelse begraafplaats, heeft zelf erfgoedwaarde.