Anti-GEN-motie

De aanleg van twee bijkomende spoorlijnen van het Gewestelijk Express Netwerk (GEN) doorheen de Brusselse omgeving naar het verre hinterland toe en speciaal op het grondgebied van Linkebeek, wordt nu al jaren door de ‘dwarsliggers’ van Linkebeek gedwarsboomd.  Dat GEN, dat volgens de beginplannen nu al in 2012 gerealiseerd had moeten zijn, was bedoeld als […]

Moord en sabotage

Moord ‘Oud-burgemeester Christian Van Eyken is’, zo lezen we in de plaatselijke Vlaamse gemeenschapskrant Sjoenke, ‘tot een celstraf van 20 jaar veroordeeld voor de moord op de ex-man van zijn huidige vrouw… Zelf houden beide hun onschuld staande.’ In het verleden hebben wij het meer dan eens met deze verstokte renegaat en franskiljon maar vlot […]

Ooit 100% Nederlandstaligen

Wij citeren graag uit het boek ‘Geschiedenis van Linkebeek’,geschreven door Constant Theys en Jules Geysels, uitgegeven in 1957. De Volkstaal: Linkebeek is steeds een door en door Vlaamse gemeente geweest. Buiten een paar oude Latijnse akten, zijn tot aan de Franse bezetting al de stukken in de volkstaal gesteld. Trouwens, zelfs met Brussel was dit […]

Linkebeek.

Dit ‘Nest in de bomen’, zoals Felix Timmermans de gemeente verbloemde, grenst in het Vlaams Gewest aan Alsemberg, deelgemeente van Beersel, en aan Sint-Genesius-Rode , terwijl het in het Brussels Gewest aan Ukkel paalt. De gemeente heeft 4.739 inwoners en is hiermee het minst bevolkt van onze zes gemeenten. Met 1.131 inwoners per km² wonen […]

Herman Teirlinck

In 1903 is Teirlinck (°1879) medeoprichter van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, opvolger van ‘Van Nu en Straks’, tijdschrift waarvan redactieleden op foto’s in Linkebeekse bosrijke plekken te zien zijn.

Damien Thiery: houdbaarheidsdatum overschreden

Mensenrechten?

Damien Thiéry stelt zich kandidaat voor de geplande raad van bestuur voor de nog op te richten federale mensenrechteninstelling.

Linkebeek

Meerjarenplannen De nieuwe meerderheid wil bij het voorstellen en de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen graag alle politieke fracties betrekken. De minderheidsfractie van ensemble-LKB-samen van Damien Thiéry vindt er evenwel bij monde van raadsleden Paul Sedeyn en Charlotte Murphy-House geen graten in om van onenigheid bij de samenstelling van een werkgroep taalproblemen aan te grijpen. […]

Magda Smits

Mevrouw Magda Smits overleed in Halle op 6 maart 2019. Zij was voorzitter van de Vlaamse Vrienden van Linkebeek en oprichter van de Judoclub alhier. Tot voor een paar jaar kwam zij regelmatig onze verzendploeg van De Zes met haar opgewekte, dynamische en zeker Vlaamsgezinde commentaar moed inspreken. Dank u, Magda, voor uw Linkebeeks engagement.