Eentalige RAPPEL

Krijg dat op uw bord Zelfs geen faciliteiten! Begin maart werden er in de gemeente bij de invoering van zone dertig een tiental verkeersborden geplaatst, waarop enkel het woord ‘Rappel’ werd gebruikt. Slecht rapport voor de verantwoordelijke die instaat voor de bestelling. Of is het de schepen van verkeer? Intussen zijn de gecontesteerde borden volgens […]

Geschonden

Gelezen in Sjoenke, de Vlaamse gemeenschapskrant: ‘De gemeente Linkebeek zal (nog) niet aansluiten op het Vastgoedinformatieplatform, een gegevensdelingplatform van Vlaanderen dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. Het schepencollege vindt dat door het enkel aanbieden van een Nederlandstalige versie van het Vastgoedinformatieplatform de taalfaciliteiten voor de Franstalige inwoners van de gemeente worden geschonden. In welk […]

60 jaar faciliteiten

Op 22 juni organiseerden we een herdenking van 60 jaar faciliteiten. Of “rotoplossing”, dixit de Vlamingen die het goedkeurden. U vindt hier het volledig beeldverslag.

Anti-GEN-motie

De aanleg van twee bijkomende spoorlijnen van het Gewestelijk Express Netwerk (GEN) doorheen de Brusselse omgeving naar het verre hinterland toe en speciaal op het grondgebied van Linkebeek, wordt nu al jaren door de ‘dwarsliggers’ van Linkebeek gedwarsboomd.  Dat GEN, dat volgens de beginplannen nu al in 2012 gerealiseerd had moeten zijn, was bedoeld als […]

Moord en sabotage

Moord ‘Oud-burgemeester Christian Van Eyken is’, zo lezen we in de plaatselijke Vlaamse gemeenschapskrant Sjoenke, ‘tot een celstraf van 20 jaar veroordeeld voor de moord op de ex-man van zijn huidige vrouw… Zelf houden beide hun onschuld staande.’ In het verleden hebben wij het meer dan eens met deze verstokte renegaat en franskiljon maar vlot […]

Ooit 100% Nederlandstaligen

Wij citeren graag uit het boek ‘Geschiedenis van Linkebeek’,geschreven door Constant Theys en Jules Geysels, uitgegeven in 1957. De Volkstaal: Linkebeek is steeds een door en door Vlaamse gemeente geweest. Buiten een paar oude Latijnse akten, zijn tot aan de Franse bezetting al de stukken in de volkstaal gesteld. Trouwens, zelfs met Brussel was dit […]

Linkebeek.

Dit ‘Nest in de bomen’, zoals Felix Timmermans de gemeente verbloemde, grenst in het Vlaams Gewest aan Alsemberg, deelgemeente van Beersel, en aan Sint-Genesius-Rode , terwijl het in het Brussels Gewest aan Ukkel paalt. De gemeente heeft 4.739 inwoners en is hiermee het minst bevolkt van onze zes gemeenten. Met 1.131 inwoners per km² wonen […]

Herman Teirlinck

In 1903 is Teirlinck (°1879) medeoprichter van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, opvolger van ‘Van Nu en Straks’, tijdschrift waarvan redactieleden op foto’s in Linkebeekse bosrijke plekken te zien zijn.

Damien Thiery: houdbaarheidsdatum overschreden

Mensenrechten?

Damien Thiéry stelt zich kandidaat voor de geplande raad van bestuur voor de nog op te richten federale mensenrechteninstelling.

Linkebeek

Meerjarenplannen De nieuwe meerderheid wil bij het voorstellen en de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen graag alle politieke fracties betrekken. De minderheidsfractie van ensemble-LKB-samen van Damien Thiéry vindt er evenwel bij monde van raadsleden Paul Sedeyn en Charlotte Murphy-House geen graten in om van onenigheid bij de samenstelling van een werkgroep taalproblemen aan te grijpen. […]

Pagina 1 van 2