60 jaar faciliteiten

Op 22 juni jongstleden organiseerden we in Wemmel een herdenking van 60 jaar faciliteiten. Of “rotoplossing”, dixit de Vlamingen die het goedkeurden.

Beeldmateriaal uit de oude doos en paneldiscussies met actoren uit de faciliteitengemeenten en de bredere rand rond Brussel.

U vindt hier het volledig beeldverslag.