Animoro kan voortbestaan

Het Nederlandstalig jeugdhuis Animoro, dat zijn 26-ste verjaardag vierde op de bovenverdieping van het NMBS-station in Rode, kan aldaar zijn activiteiten nu verder ontplooien. De NMBS was zinnens het stationsgebouw te verkopen, maar minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts kon via vzw de Rand voor de volgende vijftig jaar een erfpachtovereenkomst sluiten. Die zal […]

Noël Beke

In memoriam Op 9 februari werd in Sint-Genesius-Rode Noël Beke ten grave gedragen. Hij werd 96, en bleef na zijn heel actieve levensfase en het overlijden van zijn echtgenote Mars vooral nog betrokken op zijn uitgebreid gezin. Ze hadden zeven kinderen, van wie Ria vroegtijdig overleed, 24 kleinkinderen en 40 achterkleinkinderen. Noël Beke was onze […]

Rode of Rhode?

Gemeentebestuur teruggefloten De gemeente gebruikt al een jaar voor haar infoblad een logo, dat in strijd is met de taalwet. Onderaan op het voorblad van het gemeentelijk infoblad kan je lezen: Sint-Genesius RHODE Saint-Genèse. Een inwoner diende hiertegen klacht in en kreeg van gouverneur Spooren gelijk. De gemeente gaat hiertegen in beroep en argumenteert dat […]

Blijvende Vlaamse verdeeldheid in Rode.

Franstalige zomerscholen We lazen in de Randkrant van februari dat minister Ben Weyts van Onderwijs en de Vlaamse rand niet toestond dat er Franstalige zomerscholen werden ingericht in faciliteitengemeenten. De gemeente had plannen in die zin. In die gemeenten is enkel regulier Franstalig basisonderwijs volgens de taalwetgeving toegelaten. Steun druist ook in tegen de basisgedachte […]

Miserie in Sint-Genesius-Rode

Nederlandstalige lijst? In ons vorig nummer van De Zes kon u lezen dat bij de Nederlandstalige lijst Engagement 1640 met haar zeven gekozenen de samenwerking tussen enerzijds CD&V plus onafhankelijken en anderzijds de N-VA-gekozenen werd stopgezet. ‘De N-VA volgt de partijlijn te strak’, argumenteren schepen Anne Sobrie en haar medestanders. En dus wordt N-VA de […]

Boesdaalhoeve

Overgenomen uit ‘Een groene gordel rond Brussel, Een dagboek (1972-2011) van Wilfried Wouters In Sint-Genesius-Rode had de Gewestelijke Maatschappij van de Huisvesting van Halle (in 1973) plannen om de Boesdaalhoeve te slopen en er 4 woonblokken van ieder 9 verdiepingen in de plaats te zetten. Het zouden ‘goedkope’ appartementen zijn, waarvoor de socialistische schepen Mosselmans […]

Maakt tweedracht macht?

Eenheidslijst om zeep? Op 5 juli kwamen we via Lennart Segers in radio 2 te weten en te horen dat de politieke beweging Engagement 1640, die de Nederlandstalige Rodenaren groepeerde, er de brui aan gaf. Op 26 juli deed Ring tv het nog eens over. De meerderheid van CD&V-gekozenen en onafhankelijken met schepen Anne Sobrie, […]

60 jaar faciliteiten

Op 22 juni organiseerden we een herdenking van 60 jaar faciliteiten. Of “rotoplossing”, dixit de Vlamingen die het goedkeurden. U vindt hier het volledig beeldverslag.

Wilmès is weer daar

Sophie Wilmès weer aan de slag De enige vrouwelijke eerste minister, die ons land tot op heden heeft gehad, is in Rode weer terug van weg geweest. Nadat ze eerst gemeenteraadslid voor de Franstalige MR in Ukkel was geweest, verhuisde ze naar Sint-Genesius-Rode, waar ze  vanaf 2007 tot 2015 eerste schepen van Financiën werd om […]

Een job bij de politie.

Minder centen en agenten. In de politiezone Rode, Drogenbos, Linkebeek, zo lezen we in Buurten, de Vlaamse Gemeenschapskrant alhier, dat er bij hen, alleen al bij de dienst interventie 11 van de 27 voorziene functies niet opgevuld zijn. Ligt dat aan de bijkomende premies die het Brussels gewest aan zijn agenten verleent? In de zone […]

Pagina 1 van 2