Naar (Franstalig ?) Brussels ziekenhuis met 112?

Maar al te vaak worden inwoners van de Vlaamse gordel rond Brussel bij een spoedopname naar een dichter bijgelegen Brussels ziekenhuis vervoerd. Daar worden ze maar al te vaak enkel in het Frans geholpen. Nu heeft minister Frank Vandenbroucke laten weten dat de patiënt en zijn familie kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gevoerd […]

1963-2023: 60 jaar misbruikte faciliteiten

Dit jaar willen wij voor al onze lezers in drie opeenvolgende afleveringen het faciliteitenverhaal brengen van wat onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten in 1963 tegen onze wil en tegen Vlaams verzet in werd opgedrongen.

Taalregistratie

Nadat we al in elk van de jongste nummers van De Zes de taalregistratie in elk van onze zes Vlaamse Vlaamse randgemeenten hebben aangekaart, komen wij er nu op terug in deze De Zes. Dat toevallig aangekaart voorstel (obiter dictum) in de algemene vergadering van de Raad van State met zijn arrest Caprasse, is intussen […]

Waardering voor ‘Wamblinis’

Wamblinis Bij het opruimen van oude archieven stuitten we op een paar volledige jaargangen van Wamblinis, het driemaandelijks tijdschrift van het Wamblinis-genootschap. Deze vereniging werd opgericht in 1969 en ontplooit gedurende enkele decennia heel wat activiteiten tot in 2004 voorzitter en verantwoordelijk uitgever Jan Delbroek de vereniging zal ontbinden bij gebrek aan actieve medewerkers. De […]

Onwettelijkheden bij de vleet

Beraamde onwettelijkheden Uit een krantenknipsel van de Standaard ten jare 1959 onder de titel ‘Beraamde onwettelijkheden in de gemeente Wezembeek-Oppem’ citeren we: ‘Niettegenstaande het wettelijk feit dat  Wezembeek-Oppem een eentalig Vlaamse gemeente is, wordt deze gemeente – in strijd met de wet – tweetalig bestuurd. Opsomming der feiten: tweetalige straatnaamborden, tweetalige opschriften, tweetalige aanplakbrieven, tweetalige […]

Stand van de Rand

De Vlaamse regering met minister Ben Weyts heeft zich al een paar keer de moeite getroost beleidsmakers en andere sleutelspelers uit te nodigen om één of ander deelaspect van haar werking in de Vlaamse gordel jaarlijks in de verf te zetten. Die beleidsdomeinen zijn omgeving, mobiliteit en openbare werken, onderwijs, welzijn en wonen. Dit jaar […]

Geen Franstalige begrafenis?

In augustus ontstond enige commotie nadat de Franstalige Brusselse krant La Capitale uitpakte met het kwakkelverhaal van een priester uit Wemmel die zou geweigerd hebben om een kind te begraven omdat de ouders geen Nederlands zouden spreken. Een begrafenisonderneming uit Sint- Lambrechts-Woluwe, met uiteraard een ééntalig Franstalige webstek, bracht het indianenverhaal in de pers. Wemmels […]

Gebelgd en franskiljons

Alleman akkoord In de ‘Kaaskrabber’, de Vlaamse Gemeenschapskrant, lazen we dat de Union francophone (UF)-raadsleden Grégory Boen, François Dussart, en Jonathan Adriaens op de gemeenteraad van 22 april nadrukkelijk blijken niet akkoord te gaan met de regelgeving dat gemeenteraadsleden in Vlaamse gemeenten geen Frans mogen gebruiken in hun interpellaties. Bij de daaropvolgende gemeenteraad van 20 […]

Faciliteiten, geen tweetaligheid

Fluvius is o.m. de Vlaamse netbeheerder van alle 300 Vlaamse gemeenten voor gas en elektriciteit. Die is een soort overkoepelende intercommunale in Vlaanderen, waar de enige officiële taal het Nederlands is. De eentalige webstek is, zoals we al in ons vorig nummer van De Zes uitgebreid over schreven, niet naar de zin van een aantal […]

Pagina 1 van 9