Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Beste redactie, Toen mijn vader overleed, nam ik zijn auto over. De verzekering vulde de nodige formulieren in en bezorgde die aan het DIV om het kenteken op mijn naam over te dragen. Groot was mijn verwondering toen ik enkele weken later het kentekenbewijs in het Frans ontving, terwijl op het formulier duidelijk aangegeven stond […]

Nieuwe huisartsenwachtpost

Nieuwe huisartsenwachtpost Inwoners van Wezembeek-Oppem, Kraainem, Hoeilaart, Tervuren en Overijse kunnen voortaan in het Medisch Centrum Huisartsen  Druivenstreek, gelegen in de Hardstraat 12 te Wezembeek-Oppem voor dringende geneeskundige zorg terecht tijdens het weekeinde en op feestdagen op de voorafgaande dag  vanaf 18 uur tot de daarop volgende dag om 8 uur. Mobiele hulp kan tijdens […]

Miserie in Sint-Genesius-Rode

Nederlandstalige lijst? In ons vorig nummer van De Zes kon u lezen dat bij de Nederlandstalige lijst Engagement 1640 met haar zeven gekozenen de samenwerking tussen enerzijds CD&V plus onafhankelijken en anderzijds de N-VA-gekozenen werd stopgezet. ‘De N-VA volgt de partijlijn te strak’, argumenteren schepen Anne Sobrie en haar medestanders. En dus wordt N-VA de […]

Brussels Airport

Meer geluidsoverlast In ons voorjaarsnummer eerder dit jaar berichtten we dat vijf noordrandgemeenten, waaronder de faciliteitengemeente Wemmel, een vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel bekwamen in 2018, waarin de rechter het bevel gaf om een eerlijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem uit te werken. Zolang het vonnis niet wordt uitgevoerd […]

De Lijsterbes

Kraainem ‘Woontrots’ is, zo lezen we in Lijsterbes, de Vlaamse gemeenschapskrant alhier, de naam die aan de enige, nieuwe en overkoepelende sociale huisvestingsmaatschappij op last van de Vlaamse regering voor dertien Vlaamse gemeenten is gegeven. Dit ter vervanging van de bestaande huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis, gelokaliseerd in Tervuren, en Volkswoningbouw uit Herent, verantwoordelijk voor negen […]

Myriam Claessens

Drogenbos. Op 31 december nemen twee van onze schepenen afscheid van Drogenbos en dus ook van de politiek. Na vele jaren gemeenteraadslid, schepene en burgemeester te zijn geweest gaat Myriam Claessens, een geboren en getogen Drogenbossenaar, met pensioen en verhuist naar Halle. Bij deze past toch een dank voor haar inzet voor Drogenbos. Ook schepen […]

Faciliteiten gedateerd

Voorspel 1930: Viering 100 jaar Belgische onafhankelijkheid. Er wordt een tienjaarlijkse volkstelling inclusief talentelling gehouden. Tot dan toe waren er geen administratieve gevolgen aan de talentelling verbonden. Wet van 28 juni 1932: ‘Artikel 3 §1. : ‘Onder voorbehoud van hetgeen in artikel 2 bepaald wordt voor de gemeenten der Brusselse agglomeratie, zullen de gemeenten waarvan, […]

Geschonden

Gelezen in Sjoenke, de Vlaamse gemeenschapskrant: ‘De gemeente Linkebeek zal (nog) niet aansluiten op het Vastgoedinformatieplatform, een gegevensdelingplatform van Vlaanderen dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. Het schepencollege vindt dat door het enkel aanbieden van een Nederlandstalige versie van het Vastgoedinformatieplatform de taalfaciliteiten voor de Franstalige inwoners van de gemeente worden geschonden. In welk […]

Taalfaciliteiten

Omdat prominent CVP-kamerlid Jan Verroken (1917-2020) sinds zijn engagement in de politiek en vooral in het Harmelcentrum, het tienjarig (1948-1958) Vlaams-Waals overlegorgaan, tot de bevinding kwam dat de term ‘billinguisme-tweetaligheid’,  bij sommigen ook als ‘externe tweetaligheid’ verwoord, geen correcte weergave was van de doelstelling dat de Vlaamse en Waalse gemeenschap  homogeen moesten zijn en dat de minderheden er dienden opgeslorpt te worden, werd allicht de term ‘taalfaciliteiten’  bedacht.

Pagina 1 van 11