Overlijden Richard Peeters, een woordje van Jan Walraet.

De vraag om hier een woordje te zeggen over Richard Peeters is één van de moeilijkste vragen die me ooit gesteld zijn. Hoe begint men hieraan? Wat niet belet dat er toch een aantal indrukken zich opdringen zonder te sterk te veralgemenen of zich te veel in details te verliezen. Richard had een scherpe wetenschappelijke […]

Liever Vrans al Vlaams

In die bevlogen jaren werden wij in Vlaanderen evenwel nog steeds geconfronteerd met een agressief franskiljonisme, dat al vanaf 1830 Vlaanderen naar het leven stond, maar ook met een nog steeds wat pater Stracke Arm Vlaanderen’ noemde.

Eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde?

Wij zijn als Komitee der Randgemeenten aangesloten en werkzaam bij het Halle-Vilvoorde Komitee. Dat heeft zich sedert zijn oprichting steeds ingezet zowel voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde als voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Onderzoek eindtermen

Vlaanderen betaalt de scholen in de faciliteitengemeenten maar heeft er geen barst te zeggen, laat staan te inspecteren.

60 jaar Komitee der Randgemeenten

De schrijver van dit artikel herinnert zich nog maar al te goed hoe we bij de voorbereiding en de verkenning van de omloop een paar maand voor de geplande manifestatie met een twintigtal medewerkers toenmalig ten huize Laeremans-Franken in de Wijngaardlaan te Wezembeek-Oppem een middagmaal met kip kregen aangeboden.

Damien Thiery: houdbaarheidsdatum overschreden

Mensenrechten?

Damien Thiéry stelt zich kandidaat voor de geplande raad van bestuur voor de nog op te richten federale mensenrechteninstelling.

9-6-1963: Bijna bij Brussel

Op 4 juni 1963 kwam de regering Lefèvre-Spaak (met haar toen nog unitaire partijen PSC-CVP en PSB-BSP) op voorstel van minister Gilson voor Binnenlandse Zaken, met het wetsvoorstel op de proppen om onze zes Vlaamse gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem zonder meer gewoon bij de Brusselse agglomeratie te voegen in de hoop daarmee die agglomeratie de facto wat tweetaliger te maken en de taalwet, die daar zoals nu toch niet werd en wordt nageleefd, toen wat correcter te laten toepassen.

Pagina 1 van 3