Faciliteiten gedateerd

Voorspel 1930: Viering 100 jaar Belgische onafhankelijkheid. Er wordt een tienjaarlijkse volkstelling inclusief talentelling gehouden. Tot dan toe waren er geen administratieve gevolgen aan de talentelling verbonden. Wet van 28 juni 1932: ‘Artikel 3 §1. : ‘Onder voorbehoud van hetgeen in artikel 2 bepaald wordt voor de gemeenten der Brusselse agglomeratie, zullen de gemeenten waarvan, […]

Taalfaciliteiten

Omdat prominent CVP-kamerlid Jan Verroken (1917-2020) sinds zijn engagement in de politiek en vooral in het Harmelcentrum, het tienjarig (1948-1958) Vlaams-Waals overlegorgaan, tot de bevinding kwam dat de term ‘billinguisme-tweetaligheid’,  bij sommigen ook als ‘externe tweetaligheid’ verwoord, geen correcte weergave was van de doelstelling dat de Vlaamse en Waalse gemeenschap  homogeen moesten zijn en dat de minderheden er dienden opgeslorpt te worden, werd allicht de term ‘taalfaciliteiten’  bedacht.

De Gordel.

In 1981 werd als apotheose van een twee jaar durende sensibilisatiecampagne ”Wij houden van alle mensen die het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen” de eerste Gordel gefietst. De actie was een vervolg op de actie “Waar Vlamingen Thuis zijn”, een reactie op het Egmontpact in Dilbeek en de brede Vlaamse Rand. In de zes […]

22 juni 1963 en 22 juni 2023

Zestig jaar na de incidentrijke betoging te Wemmel heeft het Komitee der Randgemeenten in samenwerking met het Davidsfonds Wezembeek-Oppem, de vzw Doorbraak, het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen, Vlaamse Volksbeweging en het Taalaktiekomitee een ‘Colloquium over 60 jaar faciliteiten’ georganiseerd in het gemeenschapscentrum De Kam te Wezembeek-Oppem.

60 jaar faciliteiten

Op 22 juni organiseerden we een herdenking van 60 jaar faciliteiten. Of “rotoplossing”, dixit de Vlamingen die het goedkeurden. U vindt hier het volledig beeldverslag.

DE ZES en faciliteiten in de branding

Vooraleer we de beslissende gebeurtenissen die geleid hebben tot de invoering van de faciliteiten in dit hoofdartikel op een rijtje zetten, willen we nog even terug naar de toenemende communautaire problematiek na de Tweede Wereldoorlog.

Naar (Franstalig ?) Brussels ziekenhuis met 112?

Maar al te vaak worden inwoners van de Vlaamse gordel rond Brussel bij een spoedopname naar een dichter bijgelegen Brussels ziekenhuis vervoerd. Daar worden ze maar al te vaak enkel in het Frans geholpen. Nu heeft minister Frank Vandenbroucke laten weten dat de patiënt en zijn familie kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gevoerd […]

1963-2023: 60 jaar misbruikte faciliteiten

Dit jaar willen wij voor al onze lezers in drie opeenvolgende afleveringen het faciliteitenverhaal brengen van wat onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten in 1963 tegen onze wil en tegen Vlaams verzet in werd opgedrongen.

Taalregistratie

Nadat we al in elk van de jongste nummers van De Zes de taalregistratie in elk van onze zes Vlaamse Vlaamse randgemeenten hebben aangekaart, komen wij er nu op terug in deze De Zes. Dat toevallig aangekaart voorstel (obiter dictum) in de algemene vergadering van de Raad van State met zijn arrest Caprasse, is intussen […]

Pagina 1 van 4