Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Beste redactie, Toen mijn vader overleed, nam ik zijn auto over. De verzekering vulde de nodige formulieren in en bezorgde die aan het DIV om het kenteken op mijn naam over te dragen. Groot was mijn verwondering toen ik enkele weken later het kentekenbewijs in het Frans ontving, terwijl op het formulier duidelijk aangegeven stond […]

De Lijsterbes

Kraainem ‘Woontrots’ is, zo lezen we in Lijsterbes, de Vlaamse gemeenschapskrant alhier, de naam die aan de enige, nieuwe en overkoepelende sociale huisvestingsmaatschappij op last van de Vlaamse regering voor dertien Vlaamse gemeenten is gegeven. Dit ter vervanging van de bestaande huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis, gelokaliseerd in Tervuren, en Volkswoningbouw uit Herent, verantwoordelijk voor negen […]

Crainhem’ wil naar Brussel

Burgemeestersbenoeming met vraagteken In het op dat punt eerder vaag verslag van de gemeenteraad van 23 mei 2023 van de hand van Kraainem-Unie, de Belgisch gezinde meertalige partij van de meerderheid, die de faciliteiten erg genegen is, lezen we: ‘Op de zoveelste vraag van de oppositie (MR, DéFi, Ind.) deelt de burgemeester mee dat over […]

60 jaar faciliteiten

Op 22 juni organiseerden we een herdenking van 60 jaar faciliteiten. Of “rotoplossing”, dixit de Vlamingen die het goedkeurden. U vindt hier het volledig beeldverslag.

Faciliteiten, geen tweetaligheid

Fluvius is o.m. de Vlaamse netbeheerder van alle 300 Vlaamse gemeenten voor gas en elektriciteit. Die is een soort overkoepelende intercommunale in Vlaanderen, waar de enige officiële taal het Nederlands is. De eentalige webstek is, zoals we al in ons vorig nummer van De Zes uitgebreid over schreven, niet naar de zin van een aantal […]

De Klimboom: subsidieaanvraag

Op de webstek van het meertalige Kraainem-Unie, zeg niet ‘partij’ maar ‘burgerinitatief’, lezen wij bij ‘Hoogtepuntenten van de gemeenteraad’, ja zo staat er tot tweemaal toe, dat ‘het project met betrekking tot de uitbreiding en de renovatie van de Nederlandstalige gemeenteschool werd besproken en dat de officiële aanvraag werd goedgekeurd. Het gaat om een bedrag […]

Fluvius: tweetalige website?

Fluvius zag het licht op 1 juli 2018 als fusie van Eandis en Infrax. Die waren de eigendom van elf Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingen, die op hun beurt elk de volledige eigendom waren van de 300 Vlaamse gemeenten. Fluvius is de Vlaamse netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van het Vlaams Gewest. Daarnaast verzorgt […]

Visitatieklooster

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Erfgoed, reserveerde een premiebedrag van €1.000.000 toe voor de restauratie en de herbestemming van het slotklooster Visitatie, gelegen aan de Hebronlaan op de grens tussen Zaventem (deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe) en  Kraainem. Het slotklooster dateert van 1928-1930. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect Dom Paul Bellot in een opmerkelijke baksteenstijl. […]

Kraainem.

Van de 13.847 gemeentebewoners hebben we geen spotnaam gevonden. Het gaat hier wel om een sterk bewoonde en bebouwde gemeente waar 2.373 inwoners per km² wonen op een beperkte oppervlakte van 5,84 km². De gemeente slaat een zandlopersfiguur en is in het midden op haar smalst. Ten noorden grenst ze aan Zaventem met deelgemeenten Sint-Stevens-Woluwe […]

Kestemont: luistervink

Gemeentelijke zaal De nieuwbouw van de gemeentelijke feestzaal ‘Agora’ slorpt steeds meer bijkomende kredieten op. De aanvankelijke teller ging van €1,2 miljoen voor een soort ruwbouw naar €3,8 miljoen. Hopelijk kan ze dit jaar nog in gebruik worden genomen voor de gemeenteraden. Het huidige gemeentehuis barst immers uit zijn voegen alleen al voor de gemeentediensten. […]

Pagina 1 van 2