Opkomstplicht afgeschaft

De Vlaamse regering heeft beslist dat voortaan voor de gemeenteraadsverkiezingen de opkomstplicht wordt afgeschaft. In een interview in het tijdschrift “Lokaal” van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, uit Wemmels burgemeester Walter van Steenkiste zijn twijfel of dit ook geldt voor de OCMW-raadsverkiezingen in de faciliteitengemeenten vermits deze federaal zijn vastgelegd.

Immers, in de faciliteitengemeenten worden , in tegenstelling tot de rest van het land, naast de gemeenteraadsleden ook de OCMW-raadsleden afzonderlijk en rechtsreeks verkozen ingevolge de federale faciliteitenregeling.

Hieromtrent ondervraagd door federaal parlementslid Barbara Pas (VB) bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat de opheffing van het verplicht karakter ook van toepassing is op de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raden die gehouden worden in het Vlaams Gewest. Volgens de minister bevat de Pacificatiewet van 9 augustus 1988 geen enkele beperkende regel die de bevoegdheid van de regionale wetgever beperkt op het vlak van de verplichte stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vermits de Pacificatiewet geen betrekking heeft op de verplichte stemming, is de opheffing van het verplicht karakter dus ook van toepassing op de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raden.