Waardering voor ‘Wamblinis’

  • Wamblinis

Bij het opruimen van oude archieven stuitten we op een paar volledige jaargangen van Wamblinis, het driemaandelijks tijdschrift van het Wamblinis-genootschap. Deze vereniging werd opgericht in 1969 en ontplooit gedurende enkele decennia heel wat activiteiten tot in 2004 voorzitter en verantwoordelijk uitgever Jan Delbroek de vereniging zal ontbinden bij gebrek aan actieve medewerkers. De naam Wamblinis verwijst naar een aloude Latijnse naam van de gemeente die gebruikt werd in de twaalfde eeuw na C. Tijdens zijn bestaan levert het genootschap tussen 1973 en 1981 negen volledige jaargangen af van Wamblinis, een verzorgd driemaandelijks uitgegeven tijdschrift op 16 pagina’s. Het genootschap bestempelt zichzelf niet als een oudheidkundig genootschap maar werd opgericht om het eigen (Vlaams) karakter van Wemmel en omgeving te laten voortleven, onder meer door de studie van de geschiedenis, het publiceren van documenten en studies en het organiseren van tentoonstellingen en andere activiteiten.

Zo wordt in november 1969 in zaal SKC een geslaagde tentoonstelling opgezet over het verleden van Wemmel (teruggaand tot de Romeinse tijd), waar professor Theo Luyckx een opgemerkte openingstoespraak zal houden. Tijdens de eerste jaren van zijn bestaan fotograferen de leden alle oude gebouwen van Wemmel, vele daarvan zijn intussen verdwenen. Het opzet is om hiermee een waardevol album uit te geven maar tot een uitgave komt het helaas niet. Wel houdt het genootschap het negen jaargangen vol om een hoogstaand tijdschrift uit te geven met bijdragen over verschillende aspecten van Wemmel (geschiedenis, toponymie, gebruiken en dialect, bijzondere gebouwen enz. Door het wegvallen van een aantal gemotiveerde medewerkers waaronder Karel De Witte, Emiel Verhasselt en Victor Buelens worden de uitgaven gestaakt in 1981. Spijtig want naar verluidt lag nog heel wat interessante kopij klaar om gedrukt te worden. Wamblinis heeft ook verscheidene jaren een zeer verzorgde en gegeerde kalender uitgegeven met aquarellen en tekeningen van plaatselijke kunstenaars zoals Omar Waegeman en I.C. Minne. Hiernaast vindt u een afdruk van een tekening van het huis Vaesen op de Kaasmarkt van de hand van Omar Waegeman uit de kalender uit 1979. Het cultureel centrum De Zandloper staat nu op de plaats waar het huis Vaesen stond. Een fotowedstrijd in 1979 zal zorgen voor geschikt beeldmateriaal voor de kalenders van 1980 en 1981.

Zoals eerder aangegeven beschikken wij nog over een aantal volledige jaargangen die we graag gratis ter beschikking stellen aan mogelijke geïnteresseerden. In dat geval volstaat een berichtje naar ons redactieadres: redactie@dezes.org. À propos, wij zien momenteel op het internet dat het eerste Wamblinisnummer er aangeboden wordt tegen €11. Negen volledige jaargangen gratis vormen dus een buitenkansje!