Dank

De Vlaamse Kring Duffel kwam ons financieel warmer induffelen met een steunbijdrage van €150, waarvoor oprechte dank. De Vlaamse Kring Kempenland uit Nijlen kwam ons verrassen met €200 en met de slogan: ‘Vlaanderen kleurt Nijlen’. In ons vorig nummer van De Zes hadden we al gemeld dat drie lezers zo gebelgd waren door een stemming  […]

Geen publiciteit is gewenst.

En in de plaats van die ‘gemiste’ gemeentelijke toelage was de betrokken Mellenaar spontaan bereid de gemeentelijke oppositieflater met eenzelfde bedrag van €125 te compenseren.

Mel(d)(l)e-nswaard

Wij ontvingen op 11 oktober een brief van de gemeente Melle, met daarin een uittreksel van het besluit van het college van burgemeester en schepenen. Daarin konden we  lezen ‘dat het college heeft beslist dat vanaf volgend jaar zoals in het verleden opnieuw een subsidie van €125 zal worden voorzien, aansluitend bij onze vraag betreffende […]

DéFI-partij wil nieuwe gebiedsroof

De Franstalige DéFI-partij kreeg in 2019 een nieuwe partijvoorzitter in opvolging van de beruchte Vlaamsonvriendelijke Olivier Maingain. François De Smet kreeg 62,3 % van de stemmen. Hij leidt sindsdien de partij met haar twee volksvertegenwoordigers in de Kamer en tien leden in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De Smet liet zijn voorganger de pen vasthouden om […]

Bedanking

Flandria vzw kwam voor de dertiende keer, nu met €300, over de brug om ons vanuit het Gentse ruggensteun te verlenen. Drie lezers waren zo gebelgd  bij het lezen in ons vorig nummer van De Zes van het verhaal van de staking van stemmen in de gemeenteraad van Melle, waarbij ons een tien jaar lang […]

Taalvaardigheid bij kleuters

Als er één artikel is uit de diverse Gemeenschapskranten in de zes, dat we in zijn geheel zouden willen overnemen ter lering van onze duizenden lezers buiten de zes, dan is het wel het informatief artikel van Bart Claes in het nummer van april over ‘Taalvaardigheid meten’. Sinds dit schooljaar worden de Vlaamse kleuterscholen in […]

Franse vakantieregeling in de zes?

Als reactie op een artikel in ons vorig nummer van De Zes, waarbij wij het kruiperig verzoek van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman om de Vlaamse scholen in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten de Franstalige vakantieregeling aldaar voor het Franstalig onderwijs te volgen in de verf hebben gezet, greep een ‘gebelgde’ inwoner van de rand naar zijn […]

Wemmelse fuifbeesten?

Of de Wemmelaars hun (recente?) spotnaam ‘Fuifbeesten’ verdienen, laten we aan de Wemmelse jeugd over. Sommige autochtone Wemmelaars kennen hem zelfs niet. 17.013 Wemmelaars  bewonen de meest noordelijk gelegen faciliteitengemeente. Dat zijn er 1.939 per km² in deze blokvormige gemeente met bijna rechtlijnige gemeentegrenzen van 8,77km². Tegen Brussel aan paalt ze aan Jette en Laken-Neder-over-Heembeek, […]

Dank

De dr. Goossenaertskring uit Destelbergen kwam ons met €100 een hart onder de riem steken. Ook de Internationale Serviceclub Marnixring kwam ons vanuit Zwijnaarde met €1000 opnieuw een stevige ruggensteun verlenen. Dit is het laatste nummer van onze 33-ste jaargang. In augustus beginnen we aan onze 34-ste jaargang. Wie zich wil abonneren op ons driemaandelijks […]

Geen probleem in Brussel

Uit zijn nek kletst hij losweg dat de Brusselse Vlamingen niet onderdrukt worden. Eén voorbeeld maar. Waarom publiceert de vice Gouverneur van Brussel Jozef Ostyn in zijn jaarverslag voor 2020 dan dat er bij de aanwervingen en benoemingen in de lokale besturen (gemeente en OCMW) in één observatiejaar 1867 schorsingen (in overovergrote meerderheid onwettige benoemingen […]

Pagina 1 van 6