Geen fietsende agenten

Op weg naar een grotere politiezone

De mogelijke fusie van de politiezones Dilbeek, AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) en TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) komt weer een stapje dichterbij. Een haalbaarheidsstudie bracht vorig jaar reeds de voor- en nadelen van zo’n fusie in kaart. Eerder in 2024 werd een nieuwe studie besteld om de fusie al dan niet concreet te maken.

Sinds 2015 werken de betrokken politiezones trouwens al samen in de politieassociatie PACE (Politieassociatie Centrum).

Volgens Koen Van Elsen (CD&V), burgemeester van Asse en momenteel voorzitter van PACE, is een fusie geen doel op zich, maar een middel tot meer operationele slagkracht en een kwaliteitsverbetering in de politiezorg. Naar verluidt is een besparing van het aantal medewerkers niet aan de orde, maar wel de ambitie om een betere dienstverlening te leveren aan de inwoners met minstens dezelfde middelen.

Vandaag tellen de drie zones samen 420 personeelsleden, die instaan voor een gebied met 183.000 inwoners.

Verwacht wordt dat de studie klaar zal zijn voor het einde van het jaar.

Geen fietsbrigade meer in AMOW

In maart dit jaar werd de fietsbrigade van de politiezone AMOW opgedoekt wegens een gebrek aan kandidaat-fietsbrigadiers. In tegenstelling tot Brussel, dat sinds vorig jaar fietsende agenten telt in elke politiezone, kampt Vlaanderen in het algemeen met een tekort hieraan. Wellicht zijn fietsbrigades meer op maat van de stad dan van het platteland. Ook in Brussel zien we verschillen in inzet tussen Brussel Hoofdstad en gemeenten zoals Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, waar de opstart van de fietsbrigades moeizamer verloopt.

Volgens burgemeester Walter Van Steenkiste (LB Wemmel) zijn de agenten niet tuk op de fiets maar is er wel bereidheid om met de motor te rijden. De fietsbrigade is destijds opgericht op vraag van de betrokken burgemeesters en telde oorspronkelijk 10 leden. Na zes maanden zakte het ledenaantal naar 3 om uiteindelijk te eindigen met niemand meer. De motorbrigade lijkt meer in trek. Daar verdubbelde het aantal agenten van 2 naar 4. Gezien het chronisch gebrek aan agenten en het gemak om desgevallend van zone te veranderen is Van Steenkiste beducht om agenten te verplichten om deel uit te maken van de fietsbrigade.

Om meer blauw op straat te krijgen en inbraak te ontraden, verwacht de Wemmelse burgervader meer heil van de nieuwe politiewerking in de op stapel staande grotere fusiezone. Hierdoor zou het aantal patrouilles van 3 naar 8 kunnen stijgen.

Faciliteiten breed geïnterpreteerd

Bij het aanschrijven van eigenaars en bewoners van een woning op de Limburg Stirumlaan in verband met op til staande rioleringswerken van Farys hanteert Wemmel wel een brede toepassing van de faciliteiten. Verscheidene Nederlandstalige eigenaars meldden ons dat zij in een apart schrijven in het Nederlands en het Frans op naam aangeschreven werden. De Nederlandstalige versie vermeldt dat een Franstalig exemplaar kan aangevraagd worden. Waarom dan dit dubbel aanschrijven?

Niet correct dunkt ons en kostelijk bovendien.

Nieuwe Omgevingsvergunning voor Brussels Airport (Zaventem)

Zoals verwacht leverde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) eind maart een nieuwe omgevingsvergunning af voor Brusselse Airport. De huidige loopt af in juli 2024.

De nieuw afgeleverde vergunning, die in tegenstelling tot de vorige voor onbepaalde duur geldt, gaat gepaard met een hele reeks stringente voorwaarden. Zo komt er een plafond van 240.000 vluchten per jaar en moet het aantal ernstig slaapverstoorden tegen 2032 met 30% dalen. Nachtvluchten blijven toegestaan, maar voor de meest lawaaierige toestellen geldt een vliegverbod tussen 23 en 7 uur. Binnen de 4 jaar moeten ook extra geluidsbermen en geluidswerende objecten voorzien worden. De minister zegt met deze vergunning het evenwicht te willen bewaren tussen de economische belang-
en en de leefbaarheid van de regio.

Terwijl burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) van Steenokkerzeel gematigd positief reageert, klinkt er meer ergernis bij Wemmels burgemeester Walter Van Steenkiste, die tevens voorzitter is van het Platform Luchthavenregio. De vijf Noordrandgemeenten Vilvoorde, Machelen, Meise, Grimbergen en Wemmel, die aangaande het luchthavendossier nauw overleggen, vinden dat er weinig rekening werd gehouden met hun advies en zullen de vergunning grondig bestuderen om hun verdere positie te bepalen.

IGS Noordrand

Wim Peeters | De Zes

Gemeenten, samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen een beroep doen op subsidies van de Vlaamse regering om de deelname van personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en -verenigingen binnen en buiten de gemeente te financieren en initiatieven van of voor personen in armoede op sportief, of cultureel vlak te ondersteunen en te financieren. Voor 2024 werden slechts enkele nieuwe aanvragen ingediend. Uit het antwoord van minister- president Jan Jambon (N-VA) op vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) leren we dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Noordrand in 2024 kan rekenen op 36.333 euro subsidie (Vlaamse trekkingsrechten genaamd). IGS Noordrand is een projectvereniging, die uit de gemeenten Grimbergen, Kampenkout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde en tenslotte Wemmel bestaat.

Van de cel naar de Kamer

De titel van het nieuwe boek van Wemmelaar en politica Darya Safai vat gebald het levensverhaal van de Iraanse activiste samen. Ontvlucht uit Iran na kennis te hebben gemaakt met de kerkers van de ayatollahs kwam Darya uiteindelijk in België terecht. Na een intensieve taalcursus deed ze hier de laatste twee jaar tandartsopleiding nog eens over om haar diploma gehomologeerd te krijgen. Het tandartsberoep zou ze 15 jaar uitoefenen maar uiteindelijk haalde haar engagement en bezorgdheid voor de waarde van de vrijheid het en stapte Darya in de politiek. In 2019 werd Darya voor de N-VA verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het federaal parlement.

Uit dankbaarheid voor de haar hier geboden kansen wil Darya zich actief inzetten om de vrijheid en democratie te verdedigen. Met lede ogen ziet ze immers parallellen in de politieke en culturele ontwikkelingen in dit land met de ervaringen in haar geboorteland.

In het boek worden heel wat actuele onderwerpen belicht vanuit de bezorgdheid van de schrijfster voor de toekomst van de westerse democratieën. Zo passeren onder andere de oorlog tussen Israël en Hamas, het lot van professor Djalai en Olivier Vandecasteele, migratie en integratie en fake feminisme de revue.

Het boek bevat een vakkundige inleiding van professor Mark Elchardus en werd uitgegeven bij Doorbraak.