Viering leden NCRW

De Nederlandse Culturele Raad van Wemmel had reden genoeg om een aantal verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten.

Grafmonument Deschuyffeleer beschermd

Jef Deschuyffeleer, zijn naam leeft vandaag nog voort in de Deshuyffeleerdreef, een sociale woonwijk in Wemmel.
Zijn grafmonument , in de schaduw van het onlangs beschermde grote Calvariekruis op de Wemmelse begraafplaats, heeft zelf erfgoedwaarde.

Pagina 2 van 2