Noordrand eist spreiding vluchten

De gemeenteraden van Machelen, Vilvoorde, Wemmel, Meise en Grimbergen hebben een motie, opgesteld door burgemeester Bart Laeremans van Grimbergen, gestemd waarin ze eisen dat de federale regering bijkomende scenario’s laat onderzoeken voor een eerlijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem. De betrokken burgemeesters vinden dat hun voorstellen in een recente studie volledig genegeerd worden.

In 2018 bekwamen de vijf noordrandgemeenten een vonnis van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank waarin de rechter het bevel gaf om een eerlijke spreiding uit te werken.

Na vier jaar wordt het vonnis nog steeds niet nageleefd en stapelen dwangsommen ten belope van meer dan 2 miljoen euro zich op. Doordat de Belgische Staat beroep aantekende tegen het vonnis blijven de dwangsommen geblokkeerd.

Intussen werd wel een studie opgemaakt door Envisa maar volgens Walter van Steenkiste, burgemeester van Wemmel, worden de voorstellen van de vijf noord-randgemeenten gewoonweg genegeerd en dreigen tot 350 vliegtuigen per dag over de betrokken gemeenten te vliegen. De zowat 160.000 inwoners zijn hiervan de dupe. Het is de burgemeesters niet te doen om het geld van de dwangsommen maar om het welzijn van de inwoners.

Indien federaal mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) niet snel antwoordt op de motie, dan stappen de vijf gemeenten opnieuw naar de rechter. Diezelfde minister kreeg ook de eis van Brusselse gemeenteraad voorgeschoteld om alle nachtvluchten boven zijn  grondgebied te verbieden.

Dimitri Berlanger