Kinderdagverblijf gesloten

Na enkele geruchtmakende incidenten in verscheidene kinderdagverblijven de jongste maanden, lijkt het wel dat Kind en Gezin een versnelling hoger schakelt en bij zijn recente inspecties strengere normen hanteert. Zo kreeg de kinderopvang Baby & co in Wemmel na een inspectie te horen dat de crèche op 21 januari moet sluiten. Naast verschillende administratieve tekortkomingen werd ook vastgesteld dat de uitbaatster onvoldoende Nederlands kent. Een begeleider die het Nederlands machtig is bleek niet aanwezig bij de inspectie.

Misnoegde ouders die de sluiting een maatregel vinden buiten proportie, probeerden verhaal te halen bij burgemeester Walter van Steenkiste. De Wemmelse burgervader zegt dat de gemeente in deze aangelegenheid geen bevoegdheid heeft omdat de kinderopvang een privé initiatief betreft. Toch wil de gemeente zo veel als mogelijk helpen door de uitbaatster ter zake de nodige informatie te verschaffen en haar Nederlandse lessen in urgentie te laten volgen.

Enkele ouders laten het hier niet bij en gaan in beroep bij het inspectiecollege. Deze beroepsprocedure zou de sluiting opschorten tot het college uitspraak heeft gedaan.

Het Agentschap Opgroeien, dat de inspectie uitvoerde, zegt van zijn kant dat de vergunning opgeheven werd na een recent onaangekondigd bezoek. Hierbij werden de tekorten bevestigd die de inspectie eerder vaststelde. Volgens het Agentschap Opgroeien kreeg de opvang alle kansen om de vastgestelde tekorten duurzaam weg te werken, maar gebeurde dit niet