Wemmelse fuifbeesten?

Of de Wemmelaars hun (recente?) spotnaam ‘Fuifbeesten’ verdienen, laten we aan de Wemmelse jeugd over. Sommige autochtone Wemmelaars kennen hem zelfs niet. 17.013 Wemmelaars  bewonen de meest noordelijk gelegen faciliteitengemeente.
Dat zijn er 1.939 per km² in deze blokvormige gemeente met bijna rechtlijnige gemeentegrenzen van 8,77km². Tegen Brussel aan paalt ze aan Jette en Laken-Neder-over-Heembeek, deelgemeenten van Brussel, westwaarts paalt ze aan Asse met de deelgemeenten Zellik en Relegem, ten noorden liggen Merchtem met Hamme en Brussegem en Meise, ten oosten Grimbergen met zijn deelgemeente Strombeek-Bever. 56% van de oppervlakte is bebouwd, 30%
van de woningen zijn appartementen, 7% is er werkzoekend. 40% heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur. 83% voelt zich gelukkig.
De mediaanprijs van de huizenverkoop is €395.000, en 50,3% van de inwoners is van buitenlandse herkomst. Het gemeentebestuur is er sedert een tiental jaren iets meer naar Nederlandstalige zijde opgeschoven, maar openlijke voorstanders van een afschaffing van de
misbruikte faciliteiten moet je er met een vergrootglas gaan zoeken.
Een uit meer Nederlandstaligen dan Franstaligen bestaande LB-lijst van 12 gekozenen en een tweetalige Wemmel Pluslijst van 7 gekozenen sloten een bestuursakkoord.
Een rabiaat Franstalige IC-lijst met 5 gekozenen, van wie één schepen, zit er in de oppositie.
De Zandloper is er een gewaardeerd en drukbezocht gemeenschapscentrum.