Faciliteiten, geen tweetaligheid

Fluvius is o.m. de Vlaamse netbeheerder van alle 300 Vlaamse gemeenten voor gas en elektriciteit. Die is een soort overkoepelende intercommunale in Vlaanderen, waar de enige officiële taal het Nederlands is. De eentalige webstek is, zoals we al in ons vorig nummer van De Zes uitgebreid over schreven, niet naar de zin van een aantal vaak ingeweken Franstalige politici, die allemaal uit vrije wil naar onze zes Vlaamse gemeenten zijn komen wonen en die ofwel intellectueel niet in staat zijn Nederlands te leren of het vertikken Nederlands te lezen of te spreken. Met andere woorden zij doen niet wat honderdduizenden Vlamingen die vaak al vele tientallen jaren naar Wallonië zijn getrokken, zonder probleem hebben gedaan: zich aanpassen aan het Franstalig karakter van Wallonië.

Met de Vlaamse naam Devleeschouwer heeft het gelijknamig DéFi-MR+Ind-raadslid van de franskiljonse oppositie voor de derde keer een vraag gesteld over website van Fluvius, die enkel in het Nederlands gesteld is. Na uitgebreid debat daarover in de Kraainemse gemeenteraad kwam aan het licht dat er al een hele tijd gesprekken zijn tussen de burgemeesters van onze zes gemeenten en Fluvius bezig waren. We herlazen het verslag van de gemeenteraad van 31 mei bij de tweetalige gemeenteraadsfractie van Kraaineim-Unie en blijkbaar zou Fluvius aan de firma waaraan zij de opmaak van de webstek heeft toevertrouwd ’gevraagd hebben vanaf het najaar de webstek tweetalig te maken.  Wat de individuele documenten en telefonische vragen betreft is Fluvius van plan om dezelfde procedures te volgen als alle andere intercommunales in het kader van de faciliteitengemeenten. Alle inwoners die hun documenten in het Frans wensen te ontvangen, zullen deze ook in het Frans ontvangen, en het verzoek moet slechts om de 4 jaar worden ingediend.’

Bij navraag liet een inwoner van Kraainem ons weten dat bij de rubriek Fluvius bij bepaalde items een keuzeknop zichtbaar werd met NL/FR.

Ons Komitee stak zijn licht op bij de Taalwetwijzer van de Vlaamse overheid. Wij kregen een uitvoerig advies van Steunpunt Taalwetwijzer, een dienst van de Vlaamse overheid, wel vijf bladzijden lang. Wij halen hier de meest essentiële besluiten aan.

‘De inwoners uit de randgemeenten kunnen dus vragen dat hun contacten met Fluvius in het Frans verlopen. De faciliteiten die de SWT (Wet op het taalgebruik in bestuurszaken) verleent, moeten echter restrictief worden toegepast, hetgeen impliceert dat de particulier telkens uitdrukkelijk moet verzoeken om het Frans te gebruiken… Enkel wanneer een inwoner uit een faciliteitengemeente daar telkens herhaald en uitdrukkelijk om verzoekt wordt het Frans gebruikt.