Visitatieklooster

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Erfgoed, reserveerde een premiebedrag van €1.000.000 toe voor de restauratie en de herbestemming van het slotklooster Visitatie, gelegen aan de Hebronlaan op de grens tussen Zaventem (deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe) en  Kraainem.
Het slotklooster dateert van 1928-1930. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect Dom Paul Bellot in een opmerkelijke baksteenstijl. Ooit was het bedoeld voor 60 kloosterzusters. Vandaag is het vastgesteld bouwkundig erfgoed. Er verbleven tot voor kort slechts een viertal bejaarde zusters van de orde van de visitandinessen.
Er werd in 2018 bij de deputatie een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een  assistentiewoning met 80 appartementen en vier verdiepingen op 2019 m². Hiertegen kwamen er klachten van buurtbewoners en na negatief advies van de betrokken gecoro’s en schepencolleges werd het project ook door de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant afgewezen.
De zusters Visitatie vertrouwen nu hun klooster toe aan de familie Querton. Die is actief in verscheidene liefdadigheidssectoren en in de katholieke media. Zij wil van de site in Kraainem een toevluchtsoord voor de armen maken. Intussen werd een dossier voor restauratie in het kader van de herbestemming ingediend.
Minister Matthias Diependaele reserveerde een premiebedrag van €1.000.000, waarvan de toekenning afhankelijk is van de kwaliteit van het definitieve dossier.
Wij drukten in een brief aan de minister onze bezorgdheid uit over het behoud van de  erfgoedwaarde en de bezoekmogelijkheden na de restauratie. Het herbestemmingsproject houdt rekening met de erfgoedwaarden en erfgoedelementen van het klooster.
Daarbij zullen de nodige hedendaagse ingrepen een minimale impact hebben op de erfgoedwaarden. Het klooster krijgt een semipublieke bestemming, waarbij bepaalde delen toegankelijk zullen blijven.
Onze bekommernissen inzake Nederlandstalige aanwezigheid bij de exploitatie van het klooster behoren evenwel niet tot de bevoegdheid van Onroerend Erfgoed.