Fluvius: tweetalige website?

Fluvius zag het licht op 1 juli 2018 als fusie van Eandis en Infrax. Die waren de eigendom van elf Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingen, die op hun beurt elk de volledige eigendom waren van de 300 Vlaamse gemeenten. Fluvius is de Vlaamse netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van het Vlaams Gewest. Daarnaast verzorgt het ook het kabeltelevisienetwerk en rioleringsnetwerk in een honderdtal Vlaamse gemeenten. Fluvius is een soort overkoepelende intercommunale in Vlaanderen waar de enige officiële taal het Nederlands is. Je zou dan denken dat die netbeheerder voor zijn webstek ten bate van alle inwoners  van Vlaanderen enkel een Nederlandstalige webstek beschikbaar stelt.

Die eentaligheid is niet naar de zin van een aantal francofielen in onze Vlaamse gemeente Kraainem. Daar krijgen de DéFI-gekozenen van de Franstalige eenheidslijst, zo lezen we eveneens in ‘Hoogtepunten(ten) van de gemeenteraad van 31 mei 2022’ over de vooruitgang van het dossier ‘Fluvius tweetaligheid’ te horen, dat burgemeester Bertrand Waucquez een duidelijk overzicht gaf van de vorderingen van de afgelopen week. Hij heeft een ontmoeting gehad met de vijf andere burgemeesters van de gemeenten met faciliteiten, die één van hen  (de burgemeester van Wemmel) hebben aangewezen voor een ontmoeting met Fluvius. Bertrand Waucquez nam ook deel aan deze vergadering, die plaats vond op dezelfde dag als de gemeenteraad. Het ‘goede’(leestekens van de redactie van De Zes), is dat Fluvius heeft gevraagd om de website vanaf het najaar 2022 tweetalig te maken. Tot dan stellen zij een tijdelijke oplossing voor met een ‘googlevertaal’-knop die relatief goed lijkt te werken. Dit is zeker een stap in de ‘goede’(leestekens redactie De Zes)  richting. Wat individuele documenten en telefonische vragen betreft, is Fluvius van plan om dezelfde procedures te volgen als andere intercommunales in het kader van de faciliteitengemeenten.

Daarop volgt in de geciteerde webstek van Kraainem-Unie deze info, die we tot onze verwondering helemaal niet terugvinden in het officieel gemeentelijk verslag van de betreffende Kraainemse gemeenteraad.

‘Alle inwoners die hun documenten in het Frans wensen te ontvangen, zullen deze ook in het Frans ontvangen, en het verzoek moet slechts om de 4 jaar worden ingediend. De situatie evolueert ‘gunstig’ (leestekens van de redactie van De Zes), maar is nog niet perfect, en de bewoners worden aangemoedigd eventuele problemen te melden zodat de situatie kan worden gecorrigeerd.’

En hierbij onze bedenking: ‘Mogen onze zes burgemeesters Fluvius onder druk zetten om in hun webstek een andere taal te gebruiken dan de enige officiële taal in Vlaanderen: het Nederlands? ’En zal die tweetalige webstek in heel Vlaanderen beschikbaar zijn?

Wij hebben ons bij ‘Steunpunt taalwetwijzer’ bevraagd onder welke taalwetgeving Fluvius valt in de faciliteitengemeenten en of ze hun website op verzoek van burgemeesters tweetalig mochten maken.