Gevoelige gemeenteraad

Vlaamse stem: niet gehoord

De gemeenteraad, zo lezen we in Lijsterbes, de plaatselijke Vlaamse Gemeenschapskrant, was het niet eens over een mogelijke ondertekening door burgemeester Waucquez, van het ‘Memorandum’ , dat later in de maand, namelijk op 28 februari door het burgemeestersforum, een overkoepeling van alle 33 gemeenten van Halle-Vilvoorde, aan de pers zou worden voorgesteld.

De plaatselijke oppositie van DéFi/MR vond die ondertekening echt te gevoelig voor de gemeente. Het punt werd niet goedgekeurd met 5 onthoudingen en 18 tegenstemmen. Wel hoorden we op Ring tv bij de persconferentie van 28 februari de wel aanwezige maar niet ondertekenende burgemeester Waucquez de overige aanwezige tientallen wel ondertekenende burgemeesters een applaus vragen voor de enige burgemeester van de zes faciliteitengemeenten, de heer Walter Van Steenkiste, die wel ondertekende, voor de inspanningen die de Wemmelaar had gedaan om ook de vijf andere gemeenten bij het initiatief te betrekken. Wat hij terecht kreeg. Wij vragen ons wel af op welke rij die vijf niet-meewerkende burgemeesters zullen staan om die mogelijk en hopelijk verhoogde subsidies te kunnen opstrijken. Zoals ze nu evenmin een grand merci uitspreken voor de €13 miljoen euro, die Vlaanderen elk jaar spendeert om de leerlingen van het Franstalig onderwijs alhier een paar lesuren Nederlands meer per week te kunnen geven. 95 tot 98% van die in de Franstalige kleuterschool en het basisonderwijs geschoolde leerlingen kiest voor het Franstalig middelbaar onderwijs. Op die manier betaalt Vlaanderen zijn eigen verfransing. En dat in een land met een Nederlandstalige meerderheid.