De Lijsterbes

Kraainem

‘Woontrots’ is, zo lezen we in Lijsterbes, de Vlaamse gemeenschapskrant alhier, de naam die aan de enige, nieuwe en overkoepelende sociale huisvestingsmaatschappij op last van de Vlaamse regering voor dertien Vlaamse gemeenten is gegeven. Dit ter vervanging van de bestaande huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis, gelokaliseerd in Tervuren, en Volkswoningbouw uit Herent, verantwoordelijk voor negen andere gemeenten rond Herent. Kraainem en Wezembeek-Oppem maken er deel van uit, naast 11 andere gemeenten. Zij zal in Kraainem 42 sociale woongelegenheden bouwen, waarvan 32 sociale appartementen, 5 huur- en 5 koopwoningen. Het project ligt op het Kruisveld, gelegen langs de Annecylaan. De grond is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis. Alternatieve gronden van de gemeente of de woningmaatschappij zijn niet beschikbaar. We zijn benieuwd aan hoeveel Nederlandstalig minder gefortuneerde gezinnen/personen  een  woongelegenheid zal worden toegewezen.

Kraainem  moet tegen 2025 volgens Vlaamse richtlijn 99 bijkomende sociale woningen (3% van het totaal aantal wooneenheden) realiseren. Oppositie MR-DéFi beweert voor dit project te zijn maar stemt er tegen.

Nieuwe uitbaters

Het foyer in de Lijsterbes, het Vlaams gemeenschapscentrum,  krijgt nieuwe uitbaters. David Demey en Thérèse Flore, willen er de Nederlandstaligen en het gemeenschapsleven in de gemeente een extra stimulans geven. David zegt dat hij wel geen flamingant in hart en nieren is maar dat het hem wel raakt dat het Vlaams karakter en de identiteit van de Vlaming in Kraainem en onze verbondenheid met elkaar wat dreigen verloren te gaan. Prosit, David.