Gevoelige foto

  • Al of niet op de foto?

De druk bijgewoonde septemberfeesten gaven ook al fotografisch aanleiding tot vraagstelling op de gemeenteraad van december. Op een verspreide foto bleken alleen oppositieleden te prijken bij de organisatoren van die feesten. Raadslid Karel Edwards van de tweetalige lijst (PK-KU) sprak op de gemeenteraad van politieke recuperatie en miskenning van de andere medewerkers. Vanuit de oppositie DéFi-MR-Ind, zo lezen we in De Lijsterbes, de Vlaamse gemeenschapskrant, klonk het dat de fotograaf er niet in geslaagd was alle medewerkers op de gevoelige plaat vast te leggen omdat de hele groep te druk bezig was.