Verheyden mocht Kraainem mee leiden

  • (Oppositie)schepen

Met belangstelling in ‘Lijsterbes’, de Vlaamse gemeenschapskrant alhier, het verhaal gelezen van autochtoon Lucien Verheyden, die tussen 1970 en 1994 zes jaar schepen, twaalf jaar gemeenteraadslid op de oppositiebanken en zes jaar als kopman van de Vlaamse oppositie schepen geweest is. Met hem en met zijn echtgenote, die hij in de plaatselijke Chiro had ontmoet, hebben wij de Kraainemse verfransing vanaf 1955 als het ware herbeleefd. Een gemeente die in tien jaar van 3.000 naar 11.000 inwoners steeg en waar zowat alle chirovrienden noodgedwongen verhuisden omdat het wonen hier te duur werd. Waar hij een van zijn kleinkinderen ter plekke uit de succesrijke Nederlandstalige kleuterschool moest weghalen naar Sterrebeek omdat toen van de 24 kinderen alleen zijn kleinkind Nederlandstalig was en de overblijvers allemaal Frans met elkaar praatten.