De Klimboom: subsidieaanvraag

Op de webstek van het meertalige Kraainem-Unie, zeg niet ‘partij’ maar ‘burgerinitatief’, lezen wij bij ‘Hoogtepuntenten van de gemeenteraad’, ja zo staat er tot tweemaal toe, dat ‘het project met betrekking tot de uitbreiding en de renovatie van de Nederlandstalige gemeenteschool werd besproken en dat de officiële aanvraag werd goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van €3,7 miljoen en over een project van €7 miljoen. De huidige containers zullen verbouwd worden tot permanente klasruimtes en sommige lokalen zullen afgebroken, andere verbouwd.’

En op de webstek van de betrokken school De Klimboom kwamen we ook één en ander te weten:

Tot op heden zijn er 6 containerklassen, één sanitair blok, 14 vaste klaslokalen. Sinds 2012 beperkte het schoolbestuur zich voor elk geboortejaar in de kleuter- en in de basisschool tot telkens twee klassen van elk 22 leerlingen. Na meer dan tien jaar vruchteloos aandringen van de toenmalige Kraainem-Unie, toen in de oppositie, nu in de meerderheid, en allicht ook de toen nog bestaande gemeenschappelijke Nederlandstalige lijst, is er in samenwerking met de schooldirectie en in overleg met de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid eindelijk werk gemaakt van een degelijk project voor uitbreiding en renovatie. Wij wensen de Klimboom na bijna 20 jaar plaatsgebrek een blijvende volharding en een ruimere toekomst toe.

  • 383-397

In Agentschap voor Onderwijsdiensten lazen we dat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs voor Kraainem in 2019-2020  383 en in 2020-2021 397 leerlingen bedroeg.