Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Beste redactie,

Toen mijn vader overleed, nam ik zijn auto over. De verzekering vulde de nodige formulieren in en bezorgde die aan het DIV om het kenteken op mijn naam over te dragen. Groot was mijn verwondering toen ik enkele weken later het kentekenbewijs in het Frans ontving, terwijl op het formulier duidelijk aangegeven stond dat mijn taal het Nederlands is.

Ik nam contact op met het DIV en daar zeiden ze dat ik het Franstalig formulier moest terugsturen maar helaas ook opnieuw 26 € moest betalen indien ik een Nederlandstalig formulier wilde ontvangen! De tweede hindernis was dat het tot 6 maanden kon duren eer ik die 26 € kon terugkrijgen!

Ik vind deze werkwijze niet te doen en vrees ook dat heel veel mensen het er zo bij zullen laten en voortaan als “Franstalige autobestuurder” geregistreerd staan, wat de verfransing nog meer in de hand werkt… Ik heb dan ook een klacht ingediend bij het VCT en heb daar gelijk gekregen. Opmerkelijk is dat het DIV geen enkele keer op hun brieven gereageerd heeft en zo geen uitleg heeft willen geven voor hun manier van werken.

Na een half jaar wachten heb ik uiteindelijk opnieuw een mail moeten sturen om die 26 € terug te krijgen. (3de hindernis!). Een maand later stond het geld eindelijk op mijn rekening.

Misschien hebben jullie weet van nog andere mensen die zoiets meegemaakt hebben? Zo niet zijn jullie er op de hoogte van!

Met vriendelijke groeten,

Een mevrouw uit Kraainem, bij de redactie gekend.