Grafmonument Deschuyffeleer beschermd

In ons vorig nummer belichtten we reeds de figuur van Jef Deschuyffeleer als Wemmels senator. Nauw medewerker van de latere kardinaal Jozef Cardijn, stichter van Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ), zal Jef Deschuyffeleer zich tot aan zijn dood inzetten voor de uitbouw van deze sociale beweging. Als voorzitter van de toenmalige Vlaamse vleugel van de Christelijke Volkspartij in 1950, is hij een van de grote politieke tenoren van zijn generatie. Zijn vroegtijdig overlijden in 1959 op 45jarige leeftijd ten gevolge van gezondheidsproblemen na een vliegtuigcrash toen hij onderweg was naar een internationale arbeidersconferentie in Canada in 1946, maakt een abrupt einde aan een beloftevolle politieke loopbaan. Zijn naam leeft vandaag nog voort in de Deshuyffeleerdreef, een sociale woonwijk in Wemmel.
Zijn grafmonument , in de schaduw van het onlangs beschermde grote Calvariekruis op de Wemmelse begraafplaats, heeft zelf erfgoedwaarde. Vele vrienden uit de beweging zamelden geld in voor een gepast grafmonument. Hiervoor werd een beroep gedaan op de tijdens het interbellum gekende Oostendse kunstenaar Oscar De Clerck. Het grafteken in brons-reliëf stelt een engel voor die voortschrijdend de garve van de rijke oogst torst en wenkt om hem te volgen. Bij de inhuldiging van het grafmonument in 1960 werd erop gewezen dat de engel het zinnebeeld moest zijn van Jef die ook steeds vooruit ging. Onderaan de zerk staat een bijpassende tekst van de apostel Paulus “Weest werkers van het woord, geen hoorders alleen”.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft onlangs een grondige studie laten uitvoeren naar de historische en artistieke waarde van deze grafsteen. Aan de bevoegde minister wordt voorgesteld om het grafmonument van deze achtenswaardige Wemmelaar als monument te beschermen wegens zijn hoge erfgoedwaarde.