Viering leden NCRW

In januari 2020 vierde de Nederlandse Culturele Raad van Wemmel (NCRW) een aantal verdienstelijke personen, die zich jarenlang voor de NCRW of voor een van de aangesloten verenigingen hebben ingezet. Elke jubilaris kreeg een mooi beeldje, dat twee personen met open armen naar mekaar toe voorstelt en zo perfect de werkingssfeer van de NCRW symboliseert. Marcel De Doncker, ex- voorzitter van de NCRW en sinds mensenheugenis voorzitter van de plaatselijke Davidsfondsafdeling, sprak namens de jubilarissen een dankwoord uit waarbij verwezen werd naar het prille begin van de NCRW. We publiceren hier graag een passage uit dit dankwoord: “ We denken hierbij even aan de sfeer van een kleine vijftig jaar terug in de geschiedenis van onze gemeente, toen Wemmel reëel gevaar liep om opgeslorpt te worden in de Brusselse agglomeratie. De Vlamingen hebben toen de koppen samen gestoken en hebben, over de partijgrenzen heen actie kunnen voeren.

De toenmalig bevoegde minister voor Cultuur was bereid ons een cultureel centrum te bezorgen maar wenste een representatief aanspreekpunt. Dankzij het deskundig advies van enkele bevriende juristen werd gekozen voor een culturele raad in de juridische vorm van een vzw (vereniging zonder winstbejag). Deze formule, die ons rechtspersoonlijkheid verschafte, werd overigens later ook overgenomen door andere randgemeenten.

Essentieel voor de goede werking van dit orgaan was en is dat de koppen in dezelfde richting gedraaid zijn. Ondanks de meningsverschillen en soms harde discussies moeten ruzies vermeden worden en moet men komen tot eenduidige conclusies.

Tot hiertoe is het gelukt. Laat het in elk geval zo blijven! “

In 2022 zal het NCRW zijn vijftigjarig bestaan vieren.