Tweede ambtstermijn voor Van Steenkiste

Wemmel

Tweede ambtstermijn

Achteraf gezien bleek het nogal mee te vallen met de coalitievorming in Wemmel, die aanvankelijk als lastig en mogelijk langdurig was voorspeld. De kiezer had de kaarten namelijk
moeilijk verdeeld. De LB Wemmel-lijst van uittredend burgemeester Walter Van Steenkiste miste op een paar tientallen stemmen na de zetel, die uitzicht zou gegeven hebben op een absolute meerderheid. Nu klopte LB Wemmel af op 12 zetels op een totaal van 25. De tweetalige lijst Wemmel Plus van oud- burgemeester Chris Andries sleepte 7 zetels in de wacht terwijl de uitgesproken Franstalige IC-lijst zich tevreden moest stellen met 6 zetels.

Het systeem van rechtsreeks te verkiezen schepenen zorgde er in Wemmel voor dat alle drie partijen, die deelnamen aan de verkiezingen, vertegenwoordigd zijn in het schepencollege. LB Wemmel levert drie schepenen en de andere partijen telkens één. Waar in 2012 de coalitievorming zeer lang aansleepte en er pas een doorbraak kwam nadat enkele gematigde Franstaligen zich afscheurden van de Franstalige lijst, kwam er vrij snel witte rook uit de schouw van het Wemmelse gemeentehuis. LB Wemmel kon in december reeds een bestuursakkoord sluiten met Wemmel Plus zodat een comfortabele bestuursmeerderheid van 19 op 25 zetels tot stand kwam.

Homans

Walter Van Steenkiste
Walter Van Steenkiste Wim Peeters | De Zes

Walter Van Steenkiste volgt zichzelf op als burgemeester en krijgt in het schepencollege het gezelschap van zijn partijgenoten Monique Van der Straeten, Raf De Visscher en Vincent Jonckheere.
Gemeenteraadsvoorzitter wordt Veerle Haemers, die aanvankelijk ook was verkozen als schepen maar verzaakt aan het schepenambt. Chris Andries (Wemmel Plus) sluit zich nu aan bij de meerderheid
en krijgt wellicht zijn favoriete bevoegdheden Cultuur, Bibliotheek en Toerisme. Het college wordt vervolledigd door Roger Mertens (IC) als oppositieschepen.

Bij de redactie van deze tekst was er nog geen formele verdeling van de schepenbevoegdheden bekend. Immers, volgens de geplogenheden in de faciliteitengemeenten moet de burgemeester nog door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, in casu Liesbeth Homans, formeel worden benoemd. Pas dan schuift Van Steenkiste door van schepen naar burgemeester en kan Vincent Jonckheere de vrijgekomen schepenzetel innemen. Tot dan is het schepencollege nog niet volledig en kan men moeilijk overgaan tot de verdeling van de bevoegdheden.

Enkel In de faciliteitengemeenten bestaat momenteel nog een OCMW-raad, waarvan de raadsleden trouwens ook rechtstreeks worden verkozen. Net als voor de gemeenteraad greep LB Wemmel op een handvol stemmen na naast de volstrekte meerderheid en kaapte 5 van de 11 zetels weg. Wemmel Plus en IC verdeelden de resterende zetels netjes in tweeën met elk drie zetels. Net als voor de gemeenteraad vonden LB Wemmel en Wemmel Plus mekaar en wordt een comfortabele bestuursmeerderheid van 8 op 11 gevormd.

Uittredend OCMW-voorzitter Armand Hermans (LB Wemmel) volgt zichzelf op.Gelet op de grote continuïteit in het huidige en vorige gemeentebestuur mogen we verwachten dat de accenten die voor de gemeenteraadsverkiezingen gelegd zijn, en de beleidsbeslissingen die reeds genomen waren, onverminderd zullen worden uitgevoerd. Dit betekent onder andere de bouw van een nieuwe bibliotheek en een OCMW- welzijnscampus op de site van de residentie Geurts. Een uitbreiding van het gemeentehuis en een relocatie van de administratieve gemeentediensten staan wellicht ook nog op de agenda.

Burgemeestersmarathon Radio 2

De laatste week van januari bracht Radio 2 alle 278 burgemeesters van Vlaanderen samen voor de tweede editie van de burgemeestersmarathon. De overgrote meerderheid van het burgemeestersheir ging in op het aangeboden forum en kon tijdens een individueel interview zijn of haar verkiezingsbeloftes publiek maken voor de Radio 2-luisteraars. Van de zes faciliteitengemeenten nam (voorlopig) enkel Walter Van Steenkiste voor Wemmel deel aan de burgemeestersmarathon.

De Wemmelse burgervader benadrukte dat Wemmel geen aparte gemeente is maar een authentieke Vlaamse gemeente met weliswaar een bijzonder taalstatuut. Wars van enige communautaire scherpslijperij staat dit de intergemeentelijke samenwerking niet in de weg volgens Van Steenkiste. Specifiek voor Wemmel geeft hij nog mee dat nog heel wat infrastructuurwerken op stapel staan, te beginnen met werken aan het gemeentelijk park en daarna de bouw van een nieuwe bibliotheek en een welzijnscampus. Een oud zeer is de toegankelijkheid van het kasteel-gemeentehuis voor minder-en andersvaliden. Dit euvel zal nu aangepakt worden in overleg met Erfgoed Vlaanderen gelet op het geklasseerd karakter van het gebouw.

Walter Van Steenkiste kon overigens als volwaardig benoemd burgemeester zijn stem laten horen op Radio 2. De avond voordien, op woensdag 30 januari, mocht hij als eerste burgemeester van een faciliteitengemeente de eed afleggen nadat hij door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans benoemd werd. Immers, uitgezonderd Wemmel, bezondigden de vijf andere gemeenten zich weer bij de jongste verkiezingen aan het verzenden van een eigen kiesbrief, nadat gouverneur De Witte dit al gedaan had in opdracht van Liesbeth Homans.