Naar (Franstalig ?) Brussels ziekenhuis met 112?

Maar al te vaak worden inwoners van de Vlaamse gordel rond Brussel bij een spoedopname naar een dichter bijgelegen Brussels ziekenhuis vervoerd. Daar worden ze maar al te vaak enkel in het Frans geholpen. Nu heeft minister Frank Vandenbroucke laten weten dat de patiënt en zijn familie kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gevoerd […]

1963-2023: 60 jaar misbruikte faciliteiten

Dit jaar willen wij voor al onze lezers in drie opeenvolgende afleveringen het faciliteitenverhaal brengen van wat onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten in 1963 tegen onze wil en tegen Vlaams verzet in werd opgedrongen.

Taalregistratie

Nadat we al in elk van de jongste nummers van De Zes de taalregistratie in elk van onze zes Vlaamse Vlaamse randgemeenten hebben aangekaart, komen wij er nu op terug in deze De Zes. Dat toevallig aangekaart voorstel (obiter dictum) in de algemene vergadering van de Raad van State met zijn arrest Caprasse, is intussen […]

Stand van de Rand

De Vlaamse regering met minister Ben Weyts heeft zich al een paar keer de moeite getroost beleidsmakers en andere sleutelspelers uit te nodigen om één of ander deelaspect van haar werking in de Vlaamse gordel jaarlijks in de verf te zetten. Die beleidsdomeinen zijn omgeving, mobiliteit en openbare werken, onderwijs, welzijn en wonen. Dit jaar […]

75 jaar geleden: laatste talentelling (1947)

In het Belgique de papa, zeg desgewenst België, werd sedert 1846 als onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling een talentelling gehouden omdat men wilde weten waar en wie en hoeveel welke taal/talen sprak/spraken. Die kwamen er effectief in 1846, 1866, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930 en in 1947.

Zestig jaar geleden

Zestig jaar geleden stond ons Komitee der Randgemeenten voor de derde keer na de autogordel rond Brussel in 1960 en na de Eerste Mars naar Brussel op 22 oktober 1961 voor de niet geringe opdracht die geplande mars voor te bereiden en in goede banen te leiden.
Als één van de hoofddoelstellingen van die mars luidde: ‘Geen faciliteiten’, moeten we, als we het verhaal uitgebreid willen vertellen, teruggrijpen naar de Belgische talentelling van 1846. Maar dat lezenswaardig verhaal vindt u weer bij het informatieve Wikipedia, waaruit wij wel een korter verhaal plukken en distilleren.

DéFi-partij wil gebiedsroof

De Franstalige DéFi-partij is met haar nieuwe voorzitter François De Smet  en met haar twee kamerleden van een grotesk plan voor de zoveelste gebiedsroof bevallen. Zij wil onder meer dat de inwoners van al de Vlaamse randgemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich bij referendum kunnen uitspreken over een aansluiting bij dat gewest. De Franstalige […]

DE SCHANDE VAN MELLE.

´Die subsidie is een regelrechte schande’, orakelt Lieven Volckaert, fractieleider van Open VLD (De man van Melle).
Dit voor €125 op jaarbasis.

Subsidies Franstalig onderwijs in de zes.

We publiceerden reeds meermaals over de kostprijs van het Franstalig onderwijs in onze zes gemeenten. Ook nu willen we u de meest recente cijfers over het schooljaar 2020-2021 niet onthouden, die Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) meedeelde in zijn antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jan Laeremans (VB). De cijfers hebben enerzijds […]

Pagina 2 van 5