Gemeentemonitor

We plukken nog enkele cijfers uit de gemeentemonitor voor onze zes gemeenten. De bevraging van de gemeentemonitor richt zich voornamelijk op de tevredenheid van de inwoners.

We geven hierbij eerst het percentage van de inwoners, dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur. Voor heel Vlaams-Brabant ligt het gemiddelde op 30%. Onze zes gemeenten scoren beduidend boven dat gemiddelde.

Daarnaast geven we ook weer welk percentage van de inwoners zich gelukkig voelt. Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 83%. Onze zes gemeenten sluiten daar dicht bij aan. Het mag ook duidelijk wezen dat er geen sterke correlatie bestaat tussen het vertrouwen in het gemeentebestuur en de mate van het zich gelukkig voelen in onze gemeenten.