Plant een boom

Het vergroenen van de Vlaamse Rand is een beleidsprioriteit van de minister voor de Vlaamse Rand in deze legislatuur. Vlaamse parlementslid Katia Segers (Vooruit) wilde weten van bevoegd minister Ben Weyts wat er gerealiseerd werd van de oproepen Groene Rand van het plan ‘De Vlaamse rand boomt” om 100.000 bomen te planten.

Minister Weyts stipt aan dat de projecten in het kader van de oproepen Groene Rand ruimer gaan dan aanplantingsacties. Soms betreft het de aankoop en bijgevolg bescherming van open ruimte en soms gaat het over de ontharding. Het opzet van Groene Rand is niet exclusief het verhogen van het aantal bomen. Het gaat over de langdurige en kwalitatieve versterking van de natuurwaarden in Rand. Boomplantacties spelen hierin een belangrijke rol.

Bij de oplijsting van de verschillende projecten en boomplantacties lichten we graag deze uit die plaats vonden in onze zes gemeenten.

In het kader van oproep Groene Rand 2020 nam de gemeente Linkebeek het initiatief voor het project ‘Groene oase voor mens en vroedmeesterpad’ ter waarde van 34.819 euro. Drogenbos versierde een toelage van 197.500 euro voor haar project ‘Boomgaardwijk Drogenbos’. Wemmel verkreeg de mooie som van 303.805 euro voor het project ‘Van Reek tot Motte en verder (Maalbeekvallei)’.

In het kader van de oproep Groene Rand 2021 kreeg het museum Felix De Boeck vzw uit Drogenbos 72.380 euro voor zijn ‘FeliX-project’.

Wat betreft de boomplantingsacties met de medewerking van de Bûûmplanters, kan Ben Weyts bevestigen dat het streefdoel van 100.000 bomen bereikt werd: 30.000 dank zij de Gordeldeelnemers in 2022 en 2023 en 70.000 in het kader van ‘Vlaamse Rand Boomt’.

In onze gemeenten kwamen er voorlopig (het plantseizoen 2023-2024 loopt nog) 1441 bomen bij: 100 in Drogenbos, 75 in Kraainem, 1265 in Wemmel en … 1 in Wezembeek-Oppem.