Cursus Nederlands in de lift.

Zowat 78.000 (een recordaantal !) anderstaligen meldden zich vorig jaar aan voor een cursus Nederlands als tweede taal. Ook in onze regio is de cursus Nederlands bijzonder populair met zo’n 12.000 nieuwe cursisten. Volgens Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur van vzw de Rand, is de motivatie om Nederlands te leren in de Vlaamse Rand nog groter dan elders. Hij pleit dan ook voor een beter aanbod van oefenkansen zoals conversatietafels. Er is immers nood aan specifieke woordenschat in verband met het schoolgebeuren.

Mensen uit de Rand kiezen bewust voor het Nederlands in functie van de kinderen, het onderwijs en voor het uitbouwen van een sociaal netwerk.