Kennis Nederlands kleuters

Geplukt uit Ring-TV

16% van de Vlaams-Brabantse kleuters van het derde jaar, die overstappen naar het eerste studiejaar, hebben blijkens de recent en voor het derde jaar afgenomen KOALA-testen nood aan taalkundige bijsturing. 4,50% heeft zelfs nood aan intensieve begeleiding. Voor de Vlaamse Rand loopt het % dat nood heeft aan intensieve begeleiding op tot 6%.