Reparatiewet

Als je van een wet mag zeggen dat ze een kroonjuweel was van de Vlaamse ontvoogding, dan is het wel de Taalwetgeving in Gerechtszaken uit 1935. Vlaanderen had die meer dan 100 jaar na de bloedige separatistische revolutie van 1830 moeizaam uit de brand gesleept. Een schending van die taalwetgeving was voldoende om die procedurestukken […]

Weinig camera’s

Vijf van onze zes gemeenten hebben geen ANPR-camera’s, die de politie moeten toelaten nummerplaten te controleren en op die manier criminaliteit tegen te gaan. Heeft die dwarsliggerij wat te maken met Franstalige weerzin tegen controle van hogerhand? Of een laissez-aller, laat-maar-gaan houding?

Duur, duurder, duurst

Zoals we in een vorig nummer van De Zes al schreven is de vierde plaats voor de gemiddeld duurste villawoningen in ons land voorbehouden voor onze gemeente met 537.145€ en voor appartementen staan we eveneens op de vierde plaats met 297.217€. Knokke-Heist, Sint-Martens-Latem en Kraainem steken ons de loef af. De gemiddelde verkoopprijs van een […]

Linkebeek: Diefstal ten gemeentehuize

De verdeeldheid tussen de twee Franstalige partijen van ensemble LKBsamen en Link@Venir, die recent haar kopman Yves Ghesquière met twee stemmen van het tweetalige Activ tot aangewezen burgemeester kon laten verkiezen, kreeg weer een flinke opstoot. Yves Ghequière beschuldigt nu lijstgenoten van zijn tegenstrever Damien Thiéry ervan dat zij hem bij minister Homans, die zopas zijn […]

Drogenbos: Calmeyn naar MR

Allicht omdat hij in zijn wiek geschoten was na de weigering van minister Homans om hem opnieuw en voor de derde keer tot burgemeester van Drogenbos te benoemen, heeft aangewezen burgemeester Alexis Calmeyn zijn binnengemeentelijke onpartijdigheid opgegeven voor een partijpolitiek engagement bij de MR. De ruggensteun van die partij zal hem misschien het lijsttrekkerschap bezorgen […]

Kraaischuttersprijs

In Grimbergen werd voor de vierde maal de Kraaischuttersprijs uitgereikt. Met deze prijs wil de Werkgroep Vlaamse Actie, in samenwerking met de Marnixringen Zennedal en Noordrand, zijn waardering uitspreken voor de Grimbergse handelaars die resoluut kiezen voor een Nederlandstalig uithangbord en aldus bijdragen tot het behoud van het Vlaams karakter van de gemeente. Bij de […]

Wouters & Vuye gelauwerd

OP 9 november 2018 kregen, zo lezen we in De Brusselse Post, dat de 25-ste editie van de Albert De Cuyperpenning, voor het eerst in 25 jaar werd toegekend aan het politiek tweevrouw-manschap Veerle Wouters en Hendrik Vuye, ooit onderdeel van de N-VA-kamerfractie, maar daaruit om flamingantische redenen sinds een paar jaar teruggetreden. Beiden zijn, […]

Niet-benoeming burgemeesters

Op maandag 11 februari liet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans weten dat zij de aangewezen-burgemeesters van Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem niet benoemt wegens niet-naleving van de taalwetgeving bij de jongste verkiezingen. Wegens de vereiste aflevering van de lay-out op dezelfde avond konden wij de overige teksten in De Zes niet meer aanpassen.

165 miljoen euro

Via de federale financiering van politie en hulpverleningzones krijgt, zo berekende het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, het Vlaams Gewest naar verhouding elk jaar 165 miljoen euro te weinig. Of een gemiddelde van 0,535 miljoen euro per Vlaamse gemeente of 25,3 euro per inwoner van het Vlaams Gewest.

Pagina 9 van 9