Maakt tweedracht macht?

Eenheidslijst om zeep?

Op 5 juli kwamen we via Lennart Segers in radio 2 te weten en te horen dat de politieke beweging Engagement 1640, die de Nederlandstalige Rodenaren groepeerde, er de brui aan gaf. Op 26 juli deed Ring tv het nog eens over. De meerderheid van CD&V-gekozenen en onafhankelijken met schepen Anne Sobrie, met gemeenteraadsleden Raf Stoffels, Jan Rombaut, Patrick De Cauwer, Roland Swalens en OCMW-raadsleden Jan Willems en Machteld Stoffels gaven er de voorkeur aan niet langer samen te werken met de drie N-VA-gekozenen Bruno Stoffels, Marijke Cortvriendt en Veerle Coenaerts. Met het argument dat hun gezamenlijke aanpak, ideeën en voorstellen te verschillend zijn, willen schepen Anne Sobrie met CD&V en onafhankelijken een nieuwe beweging uit de grond stampen, die volgens hen alle Rodenaren verbindt en zonder inmenging van nationale partijen oplossingen aanbiedt voor de bekommernissen van alle inwoners. Met onze vraag: hoe kan je alle Rodenaren verbinden als je de band met lijstgenoten van N-VA nu al doorknipt?

Als onafhankelijke waarnemers en als niet-partijpolitiek geëngageerden, bekommerd om de versterking van het Vlaams karakter van Rode, hebben wij bij deze onverwachte en pijnlijke breuk toch serieuze bedenkingen. Wij hopen dat het toch nog mogelijk zal zijn om een overeenkomst te vinden voor alle Vlamingen in Rode. Moeten wij niet eerst Vlaming zijn en dan pas behoren tot een politieke partij?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde de Franstalige eenheidslijst IC-GB 69,28% met haar 7161 kiezers en 18 gemeenteraadsleden; voor het OCMW, dat in onze faciliteitengemeenten apart wordt verkozen, 8 mandatarissen, terwijl de steeds van naam veranderende Nederlandstalige eenheidslijst Engagement 1640 met 30,72% met haar 3176 kiezers 7 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-mandatarissen kreeg. Vergeleken bij de verkiezingen van 2012 had de Franstalige eenheidslijst in 2018 453 stemmen meer in 2018 of 65,5 % met 6708 kiezers en 17 raadsleden, en Respect, de toenmalige naam van de Nederlandstalige eenheidslijst, kreeg 3528 kiezers of 34,5% met 8 raadsleden. Die achteruitgang tussen 2012 en 2018 was en is voornamelijk te wijten aan een groter aantal sterfgevallen en verhuizers van de gemiddeld oudere Nederlandstalige autochtone bevolking. Pas voor de inschatting van 2024 een gelijkaardige vermindering toe bij de Nederlandstaligen van 3,8 procent, dan haalt die (voorlopig onwaarschijnlijke want nu opgedoekte) lijst in 2024 maar 26,9%, de Franstalige 73,1%. We schatten het aantal kiezers voor die verkiezingen op 13 oktober 2024 met niet-verplichte opkomst op evenveel als in 2018 met 10.438 kiezers, van wie er mogelijk 7630 voor de francofone I.C.-lijst en 2807 voor de door ons verhoopte Nederlandstalige eenheidslijst van Anne Sobrie zouden stemmen. Bij verdeeldheid in de Nederlandstalige oppositie is elke verhoopte Nederlandstalige schepen uitgesloten en resteren er nog maximaal 5 oppositieleden (of 2 minder dan nu) en krijgt de meerderheid er 20.

Dus ‘bezembinders’ (toenaam van de Rodenaren) van het goede soort, zorg voor ‘verbinding’ en niet voor ‘ontbinding’.