Rode of Rhode?

Gemeentebestuur teruggefloten

De gemeente gebruikt al een jaar voor haar infoblad een logo, dat in strijd is met de taalwet. Onderaan op het voorblad van het gemeentelijk infoblad kan je lezen: Sint-Genesius RHODE Saint-Genèse. Een inwoner diende hiertegen klacht in en kreeg van gouverneur Spooren gelijk.

De gemeente gaat hiertegen in beroep en argumenteert dat de afdruk in een andere kleur van de letter H in Rhode geen afbreuk doet aan de verplichte voorrang van het Nederlands.