Wilmès is weer daar

Sophie Wilmès weer aan de slag

De enige vrouwelijke eerste minister, die ons land tot op heden heeft gehad, is in Rode weer terug van weg geweest. Nadat ze eerst gemeenteraadslid voor de Franstalige MR in Ukkel was geweest, verhuisde ze naar Sint-Genesius-Rode, waar ze  vanaf 2007 tot 2015 eerste schepen van Financiën werd om dit tussen 2012 tot 2014 te combineren met lidmaatschap en fractieleiding van de Franstalige eenheidslijst Union des Francophones en voorzitterschap van de MR-Périphérie. Waar wij de naam Vlaamse gordel aan geven. In dat laatste jaar volgde ze MR-minister Didier Reynders op in de  Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2015 werd ze minister van Begroting om er in 2018 Wetenschapsbeleid en Ambtenarenzaken bij te krijgen. Bij de jongste federale verkiezingen van mei 2019 werd ze als tweede op de Brusselse kamerlijst, dus in de kieskring waar ze niet woonde, verkozen. Ze bleef intussen minister van Wetenschapsbeleid en Begroting van de regering Michel II in lopende zaken. Van oktober 2019 tot oktober 2020 werd ze de eerste vrouwelijke Eerste minister van ons land in de regering-Wilmès I in lopende zaken, nadien omgevormd tot regering- Wilmès II. Nadien werd ze in de regering Decroo vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel. Door een agressieve hersentumor van haar Australische man legde ze in april  2022  haar functies eerst tijdelijk, nadien definitief neer. In de voorbije julimaand werd ze opnieuw eerste schepen van het Vlaamse Sint-Genesius-Rode om in september opnieuw in de federale kamer te gaan zetelen.

Franstalige onenigheid?

Niet ieder Franstalig gemeenteraadslid of iedere schepen staat te juichen bij haar reïntegratie in de gemeentelijke politiek. Het Vlaams decreet  over het burgemeesterschap bepaalt immers dat de kandidaat van de meerderheid en/of de meerderheidscoalitie die de meeste stemmen heeft behaald, automatisch burgemeester wordt. En vermits een oud-premier, die er op staat dat zij in haar vorige functie geapprecieerd wordt, stemmenkampioen zou kunnen worden, zijn sommige Rodenaren, inclusief hun kiezersaanhang, bevreesd dat zij in hun ambitie ‘gerold’ zouden kunnen worden.

Nee, gezien haar carrière, is Sophie Wilmès geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. En onze liederenschat indachtig, herinneren we ons een Afrikaans lied: “Maar die kat kom weer…”

Heel dit uitgebreid verhaal roept ook herinneringen op aan de lokale botsing tussen de Franstalige meerderheid in het schepencollege en ontslagnemend Vlaams schepen Geertrui Windels, echtgenote van Herman Van Rompuy, op dat ogenblik voorzitter van de Europese Raad, op 27 maart 2017. Toen nam Geertrui ontslag omdat ze naar eigen zeggen de voortdurende pesterijen van haar anderstalige collega’s grondig beu was. In het weekblad ’t Pallieterke lazen we dat het aanvankelijk vooral haar collega Sophie Wilmès was die hierin uitmuntte, maar dat zij zich na haar benoeming tot minister van Begroting wat minder arrogant ging gedragen. In de krant De Morgen stond te lezen dat toenmalig al burgemeester en nu nog altijd burgemeester Rolin stelde dat Geertrui Windels gelogen had.

Duurzame dorpskern

De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt met de gemeenten Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren, zo lezen we in de Randkrant, een plan om de dorpskernen te versterken en daarbuiten minder te bouwen. Er is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ’Horizon’ opgezet om in de buurt van de groene long van het Zoniënwoud de dorpskernen af te bakenen met de gewenste woongelegenheid aldaar en te bepalen waar er daarbuiten nog verkavelingen of appartementen kunnen worden gebouwd.

Vlaamse schoolkalender

De Franstalige basisschool, betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap, zal voor de Vlaamse schoolkader kiezen. De Franstalige vakantiekalender wijkt nogal af van de Nederlandstalige.