Miserie in Sint-Genesius-Rode

Nederlandstalige lijst?

In ons vorig nummer van De Zes kon u lezen dat bij de Nederlandstalige lijst Engagement 1640 met haar zeven gekozenen de samenwerking tussen enerzijds CD&V plus onafhankelijken en anderzijds de N-VA-gekozenen werd stopgezet. ‘De N-VA volgt de partijlijn te strak’, argumenteren schepen Anne Sobrie en haar medestanders. En dus wordt N-VA de wacht aangezegd. Allicht krijgen we voor de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen twee min of meer Nederlandstalige al dan niet volledige lijsten, waardoor geen van beide er in slagen zal een in onze faciliteitengemeente rechtstreeks verkozen schepen in de wacht te slepen. Met de vorige verkiezingen van 2018 waren er voor hun toen gezamenlijke eenheidslijst al zowat 400 kiezers en twee gekozenen minder. En als die lijsten elkaar dan nog gaan bekampen en vechten om een schepenbeen, lopen de Franstaligen er mee heen. Leg, geëngageerde dames en heren politici, uw oor te luisteren bij uw dorpsgenoten van Ro en stop met uw onbegrijpelijke tweedracht.

(Onderstaand artikel kan bij teveel aan tekst naar volgend nummer verschoven)

Gevecht om de burgemeesterssjerp?

Een politica, die de eentalige Nederlandstaligheid van onze Vlaamse rand belaagt, is gewezen premier Sophie Wilmés, schepene in Rode. Wij plukken een fragment uit een commentaarstuk van Luckas Vander Taelen, verschenen bij Doorbraak op 30 oktober 2023 onder de titel: ‘Hoe Vivaldi het Brussels gerecht verfranst’ .

Al bijna tien jaar lang boycotten Franstalige rechters de benoeming van een Nederlandstalige procureur des konings. De Nederlandstalige Tim De Wolf schopt het enkel tot interim Brussels procureur des konings omdat de Franstaligen eisen dat die functie alleen maar door een Franstalige kan bekleed worden, vermits er een afsplitsing van het parket in een parket voor Brussel en een parket voor Halle-Vilvoorde gebeurde bij de jongste staatshervorming (2011) . En vermits die voor Halle-Vilvoorde een Nederlandstalige is, moest die voor Brussel voor de Franstalige magistraten aldaar steeds een Franstalige zijn. Alsof de tweetalig gebleven en niet gesplitste rechtbank voor Brussel ééntalig Frans is.

Het Grondwettelijk Hof had na Vlaamse klachten daaromtrent die ééntaligheid een discriminatie van kandidaten met een Nederlandstalige diploma genoemd. Intussen is in Brussel ook gebleken dat een Franstalige rechter zonder de minste kennis van het Nederlands het proces van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek-Brussel dat proces mocht leiden. Laurence Massart, eerste voorzitter van het Brussels Hof van Beroep, kon zich dat permitteren. Kan u zich daarentegen voorstellen dat die moordende aanslagen zich in Charleroi en Bruxelles hadden voorgedaan en dat een Nederlandstalige rechter zonder kennis van het Frans dat proces in Brussel in het Nederlands zou geleid hebben?

‘De vraag is waarom de eerste minister’ zo luidt het artikel van Luckas Vander Taelen ‘deze overhaaste beslissing neemt, die de Franstalige visie volledig aanvaardt. Hier en daar werd gesuggereerd dat de druk van de MR daar niet vreemd aan zou zijn en meer bepaald van Sophie Wilmès, die als een Jeanne d’Arc vanuit haar faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode de belangen van de Franstaligen in de Vlaamse rand verdedigt in een communautaire wedloop met DéFi.

Wij stoppen met een  vraag aan Sophie Wilmès: Waarom bemoei jij je vanuit het Vlaamse Sint-Genesius-Rode met rechterlijke taaldiscussies in een ander, een tweetalig gewest Brussel, waar de taalwetgeving al te vaak niet wordt nageleefd, terwijl je onder eed beloofd hebt o.m. de Belgische wetten na te leven? Wil je misschien met je frankiljonse MR-agitatie in de Vlaamse rand en in Brussel naamstemmen ronselen bij  franskiljons in Rode om de burgemeestersfamilie Delacroix en Rolin met hun recente voorkeurstemmen in 2018 (Pierre Rolin: 3234, Myriam Delacroix-Rolin: 2044, Sophie Wilmés: 2006) van de burgemeesterssjerp te verlossen?

Facture francophone

Als je je grasmaaier in Sint-Genesius-Rode voor nazicht binnenlevert bij AVV, het tuincentrum van de Boerenbond, dan zit de kans er dik in dat je een eentalig Franse factuur krijgt ‘Centre de jardinage, Formulaire de réparation’. Niet eens faciliteiten voor Nederlandstaligen in Rhode-Saint-Genèse.