Gemeentehuis drogenbos

MR of niet?

Burgemeester Calmeyn raakt niet benoemd en trekt naar de MR. In Drogenbos is ‘t feyn.

Magda Smits

Mevrouw Magda Smits overleed in Halle op 6 maart 2019. Zij was voorzitter van de Vlaamse Vrienden van Linkebeek en oprichter van de Judoclub alhier. Tot voor een paar jaar kwam zij regelmatig onze verzendploeg van De Zes met haar opgewekte, dynamische en zeker Vlaamsgezinde commentaar moed inspreken. Dank u, Magda, voor uw Linkebeeks engagement.

Pagina 10 van 11