Kestemont: luistervink

Gemeentelijke zaal

De nieuwbouw van de gemeentelijke feestzaal ‘Agora’ slorpt steeds meer bijkomende kredieten op. De aanvankelijke teller ging van €1,2 miljoen voor een soort ruwbouw naar €3,8 miljoen. Hopelijk kan ze dit jaar nog in gebruik worden genomen voor de gemeenteraden. Het huidige gemeentehuis barst immers uit zijn voegen alleen al voor de gemeentediensten.

Gordel van smaragd

Veertig jaar geleden kwam het gemeenschapscentrum De Lijsterbes tot leven. In een interview met de toenmalige cultuurfunctionaris Hilde Dierck horen wij nog samen met haar de minister van Cultuur, Rika De Backer de gemeenschapscentra vergelijken met een gordel van smaragd rond Brussel. Die hadden volgens haar als taak de Vlaamse identiteit te doen schitteren. Sommige betweters stellen zich vandaag maar al te graag de vraag of die wel bestaat.

Geen taxilicenties

Het gemeentebestuur kreeg, zo lezen we in De Lijsterbes, de lokale Vlaamse gemeenschapskrant, zes verschillende aanvragen voor taxilicenties. De gemeenteraad besliste ze alle zes te weigeren. Geen enkele voldeed aan de taalvoorwaarden. Onze gemeente heeft in vorige legislaturen inderdaad al te lang de indruk gewekt dat ze een verlengstuk was van francofoon Brussel.