Eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde?

We plukten uit het Nieuws van Ring TV op 2 oktober, in hun archief ingeblikt op 4 oktober, het uitvoerig vraaggesprek van de journalisten Chris Verhaeghe en Tine Deneyer met Ine Van Wymersch, procureur des Konings, over de werkomstandigheden van het parket van Halle-Vilvoorde. U kan de hele en leerrijke tekst van het vraaggesprek met haar op de webstek van Ring tv weervinden. Wij zijn als Komitee der Randgemeenten aangesloten en werkzaam bij het Halle-Vilvoorde Komitee. Dat heeft zich sedert zijn oprichting steeds ingezet zowel voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde als voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Net zomin als er een correcte splitsing van het kiesarrondissement is gekomen — we kregen immers een kieskanton Sint-Genesius-Rode opgedrongen met eveneens kamerverkiezingen voor Brusselse lijsten — werd ook het gerechtelijk arrondissement Brussel onvolledig gesplitst. We kregen wel een eigen parket voor Halle-Vilvoorde maar kregen ook vijf Franstalige magistraten opgedrongen. Naar een eigen rechtbank, zoals Leuven er een heeft, konden we fluiten. En daarvoor moeten we nog steeds Brusselwaarts trekken. In ons arrondissement gelden, zo legt de procureur verder uit, in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen taalbeschermingsmaatregelen voor verdachten en criminelen, die maar al te vaak, wat Ine van Wymersch ‘taalshoppen’ noemt, gaan doen. Zij vragen een taalwijziging aan naar de Franstalige rechtspleging. Zij gaan er immers van uit dat beklaagden daar mildere straffen krijgen Wat Ine dan de bedenking ontlokt dat ‘zij als crimineel die een mondje Frans spreekt ook altijd een taalwijziging zou vragen.’ De procureur des Konings richt zich in dit interview tot de nieuwbakken minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, om hem ervan te overtuigen dat het hier niet om communautaire toestanden gaat. Ieder redelijk mens, van welke partij, kleur, taal ook, ziet in dat je die manier van werken moeilijk die van een goed werkend justitieel apparaat kan noemen. Zij stelt dus voor om de taal van de procedure in Halle-Vilvoorde te laten afhangen van de taal van het gebied waar de feiten gepleegd werden. En dat is alhier dus het Nederlands. 95 procent van de behandelde zaken wordt gevoerd via een opsporingsonderzoek en daarbij verandert de proceduretaal al automatisch tijdens het onderzoek door toepassing van de taalwet of omdat de verdachte er om vraagt. Soms wacht hij hiermee tot op de zitting ten gronde. Gevolg: enorm tijd en geldverlies door de daaropvolgende vertaling van heel wat of soms alle dossierstukken. En de Franstalig Brusselse rechtbank is onvoldoende bemand om die dossiers uit Halle-Vilvoorde met taalwijziging er nog bij te nemen. Bij overname van een dossier moeten dan politiekorpsen uit Brussel of Wallonië die van Halle-Vilvoorde de dossiers komen ontfutselen tot ongenoegen van de onderzoekers die de eerste vaststellingen deden. En tenslotte haalt de procureur ook de miserabele huisvesting aan van de justitiesite sinds 2014 in een voormalig rusthuis in Asse: geen cellencomplex, geen veiligheidscultuur, geen veiligheidspersoneel. Wij kunnen Ine Van Wymersch enkel feliciteren met deze terechte en gedurfde status quaestionis. En Ring tv met zijn broodnodige informatie.