Weytse schoolvoorrang

Vanaf dit schooljaar mochten 20 gemeenten in de Vlaamse Rand bij schoolinschrijvingen voorrang geven aan Nederlandstaligen. Het gaat in totaal om 136 basisscholen en 35 middelbare scholen. Omdat steeds meer Franstalige leerlingen ingeschreven worden bij scholen in de Vlaamse rand is er minder plaats voor Nederlandstalige kinderen of kinderen uit de eigen gemeente. De betrokken scholen mogen 70% van de beschikbare plaatsen voorbehouden voor leerlingen die in het verleden gekozen hebben voor het Nederlandstalig onderwijs. Minister Ben Weyts (N-VA) wil voorrang geven aan wie effectief in de regio woont en kiest voor het Vlaams onderwijs en de Nederlandse taal. Momenteel vinden kinderen soms geen plaats meer in hun eigen gemeente. Naast deze nieuwe voorrangsmaatregel zouden er ook extra investeringen komen om meer capaciteit te creëren.

Onze zes faciliteitengemeenten maken deel uit van de selectie gemeenten waar de nieuwe voorrangsregel zal mogen toegepast worden.