Mel(d)(l)e-nswaard

Wij ontvingen op 11 oktober een brief van de gemeente Melle, met daarin een uittreksel van het besluit van het college van burgemeester en schepenen. Daarin konden we  lezen ‘dat het college heeft beslist dat vanaf volgend jaar zoals in het verleden opnieuw een subsidie van €125 zal worden voorzien, aansluitend bij onze vraag betreffende het verkrijgen van een vrijwillige bijdrage.’

Na de hele gemeenteraadsheisa rond de jarenlange toekenning van een gemeentelijke subsidie en de gemeenteraadsbeslissing bij staking van stemmen om geen subsidie toe te kennen, kunnen we hier het schepencollege onze oprechte dank betuigen. Eind goed, al goed.

Wij danken ook  de duizenden abonnees die hun (steun)abonnementsgeld hernieuwden voor het lopende werkjaar. Wie dit in zijn/haar verstrooidheid vergat te doen, kan vanzelfsprekend nog storten op rekening BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten. Vanaf €5 is u abonnee, vanaf €13 steunabonnee.