Geen Vlaams Feest dit jaar in Wemmel

De voorbije jaren konden wij u op dit moment het programma van de 11 juli-viering in Wemmel aankondigen. Ook voor dit jaar stond het gevarieerd programma reeds op poten, maar de coronacrisis besliste er anders over. De organisator, de Nederlandse Culturele Raad van Wemmel, heeft de uiteindelijke richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad voor zomer-
evenementen niet afgewacht en heeft het opportuun geacht om het Vlaams Volksfeest, dat voorzien was voor zondag 5 juli, af te lasten. In de gegeven omstandigheden is dit een wijze beslissing en de 11 juli-viering zal in Wemmel het sabbatjaar 2020 wel overleven.