Afrit Ring nr 8 dicht?

Dat de Ring rond Brussel vast slibt ter hoogte van Wemmel gedurende het grootste gedeelte van de dag kan dagelijks vastgesteld worden van op de brug op de Limburg-Stirumlaan. Wie minder geluk heeft en aangewezen is op het gebruik van de Ring heeft genoeg tijd en uitkijk op de brug om inmiddels elke steen van buiten te kennen.

De mobiliteitsproblemen op deze plek leverden trouwens doorslaggevende argumenten, waarop het ‘Stadion op Parking C’- project schipbreuk leed. Het afschieten van het stadionproject lost
natuurlijk de fleproblemen niet op. De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse overheid die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten, zoekt intussen koortsachtig naar een oplossing voor het fleleed en dacht hierbij aanvankelijk aan een uitbreiding van de Ring. Zoals geweten is het Brussels Gewest een uitbreiding van de
Ring niet genegen.

Om uit de impasse te geraken veranderde de Werkgenootschap het geweer van schouder en gewaagt niet meer van een verbreding maar wel van een herinrichting van de Ring. Momenteel liggen verschillende alternatieve projecten ter tafel. Het kan gaan om een verschillend aantal rijstroken, mogelijke wijzigingen aan het lengteprofel (hoe hoog of laag de Ring ten opzichte van
zijn omgeving komt te liggen), mogelijke overkappingen en het aantal op- en afritten of de locatie ervan.

De Werkvennootschap gaf reeds tekst en uitleg in Wemmel tijdens een openbare zitting. Het voorstel om afrit 8 van de Ring af te schaffen vindt alvast dankbaar gehoor bij het Wemmels gemeentebestuur. De afrit sluit aan op de Limburg-Stirumlaan, een verkeersader die Wemmel met Brussel verbindt en veel doorgaand verkeer aantrekt, terwijl de laan zelf druk bewoond is. Zowel schepen van Mobiliteit Jonckheere als burgemeester Van Steenkiste zouden wat graag het cachet van de oorspronkelijk met Japanse kerselaars omzoomde Limburg-Stirum opnieuw te voorschijn toveren en een afsluiten van de afrit 8 zou daar geweldig toe bijdragen.

Hiermee staat Wemmel lijnrecht tegenover de Brusselse gemeente Jette, die in voorkomend geval heel wat extra verkeer op haar grondgebied verwacht en beducht is voor de verslechtering van
de luchtkwaliteit. Met drie afritten op een afstand van nauwelijks één kilometer kan men volgens schepen Jonckheere gerust spreken van een overaanbod. Voor hem is het logisch om de afrit 8 te schrappen omdat deze enkel Wemmel bedient terwijl afrit 9 toegang verschaft tot het UZ Jette en de doorgang naar Brussel en afrit 7 uitloopt op Parking C.

Vermits 55 % van het verkeer op de Limburg- Stirumlaan voortkomt van verkeer afomstig van de A12, ligt volgens Jonckheere de oplossing van de verkeerschaos in een herinrichting van het A12 knooppunt en de E40 aansluiting in Groot-Bijgaarden.

Momenteel is nog niets defnitief en zit het hele project nog in de consultatiefase. Het is wel nu al duidelijk dat de Werkvennootschap een serieuze puzzelkluif wacht om alle belanghebbenden tevreden te stellen en een werkbare oplossing uit de hoed te toveren.