VOEREN

Het is al een hele tijd geleden dat wij over onze Vlaamse vrienden uit de faciliteitengemeente het verre Voeren nog wat neerschreven. Wij plukken wat info over een vraaggesprek van hoofdredacteur Pieter Bauwens met Huub Broers, ontslagnemend burgemeester van Voeren. Het heel uitgebreide vraaggesprek kan u ook weervinden op www.doorbraak.be

Op 1 januari van dit jaar zette Huub Broers, burgemeester van de faciliteitengemeente Voeren een punt achter zijn politieke loopbaan. Die begon hij in 1982 als lid van de gemeenteraad. De eerste zeven jaar was hij dat als oppositielid van de Vlaamsgezinde oppositielijst in Voeren. In 1988 werd na de heibeljaren van de beruchte franskiljonse burgemeester Happart de pacificatiewet onder het federaal bewind van Jean-Luc Dehaene ondertekend. Huub Broers zat als kabinetsmedewerker van Jean-Luc Dehaene mee aan de onderhandelingstafel.

Toen kregen onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel, de Franstalige faciliteitengemeenten Komen-Waasten en de Vlaamse faciliteitengemeente Voeren een apart electoraal statuut: rechtstreekse verkiezing van de schepenen en aparte OCMW-verkiezingen. In Voeren betekende dit dat de Vlaamse lijst nog twee bestuursperiodes van zes jaar, met weliswaar Vlaamse oppositieschepenen zou moeten wachten vooraleer aldaar, met steun van ingeweken Nederlanders, de Vlaamsgezinde Broers tot burgemeester werd verkozen. Vier verkiezingsperiodes lang was hij lijstaanvoerder van de Vlaamsgezinde lijst. En voor evenveel bestuursperiodes werd hij als burgemeester voorgedragen. Een jaar na het begin van zijn vierde burgemeestersmandaat gaf hij de fakkel door aan Joris Gaens, die tot voordien voorzitter was van het OCMW. De dochter van Huub Broers volgt Joris Gaens in zijn vroegere functie op.

Vanuit de Vlaamse gordel danken wij Huub Broers en de zijnen voor hun volhardend en verstandig Vlaams engagement.