Onderwijs in de zes

Hierna volgen enkele veelzeggende cijfers in verband met het onderwijs in de zes. We beperken ons tot het basisonderwijs omdat dit in alle gemeenten voorhanden is in tegenstelling tot secundaire scholen.

In de zes faciliteitengemeenten zijn er 8 Franstalige basisscholen. Elk van de zes gemeenten voorziet in gemeentelijk Franstalig onderwijs terwijl Wezembeek en Sint-Genesius-Rode ook een vrije Franstalige basisschool herbergen. Deze Franstalige scholen krijgen per leerling dezelfde omkadering en toelagen als de Nederlandstalige scholen.

Uit het antwoord van voormalig Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Jan Laeremans (VB) vernemen we dat het leerlingenaantal alsook de kostprijs van het Franstalig basisonderwijs jaar na jaar toeneemt in de zes.

Wij stippen hier graag nog eens aan dat eenzelfde welwillendheid van Franstalige kant om Nederlandstalig onderwijs te voorzien en te betalen in de gemeenten met faciliteiten voor Nederlandstaligen, onbestaande is. Denk maar aan het lot van de Vlaamse school in Komen.

De leerlingen in het Franstalig onderwijs in de zes behoren tot 57 verschillende nationaliteiten met daarbovenop vluchtelingen uit negen verschillende landen.

Wettelijk zouden enkel kinderen die van huis uit Franstalig zijn en in de gemeente wonen, mogen terechtkomen in een Franstalige basisschool in de Zes. Uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op een bijkomende vraag van Vlaams parlementslid Jan Laeremans (VB) leren we echter dat de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is voor de controle op de inschrijvingen van leerlingen in de Franstalige faciliteitenscholen. Deze bevoegdheid hoort toe aan de taalinspectie die opereert onder de bevoegdheid van de federale regering in casu minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval (MR). Uit de Franstalige pedagogische inspectierapporten voor de scholen in de Zes blijkt alvast dat er in die scholen heel wat leerlingen zijn die niet Franstalig zijn en dus eigenlijk in het Nederlandstalig onderwijs thuishoren.

 

Het percentage leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in onze gemeenten blijft relatief stabiel, rond 56%. Maar ook het Nederlandstalig onderwijs trekt heel wat Franstaligen aan, zelfs van buiten de gemeente. In zijn antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) verschaft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) inzage in het aantal leerlingen dat vanuit het Brussels Gewest en Wallonië afzakt naar (in principe) het Nederlandstalig onderwijs in de zes.

Gelegen aan de taalgrens met Wallonië wekt het geen verbazing dat vooral Sint-Genesius-Rode leerlingen uit Wallonië aantrekt (293 in het schooljaar 2018-2019). Het Nederlandstalig basisonderwijs in Wemmel bekoort dan weer heel wat inwoners uit Brussel (329 in 2018-2019). Deze cijfers tonen aan dat het dringend tijd wordt om een voorrangsregel in te voeren voor leerlingen uit de Vlaamse Rand. We vernamen anekdotisch dat alvast in één Nederlandstalige basisschool in Wemmel in sommige klassen geen enkele leerling van huis uit nog Nederlandstalig is. Het laat zich raden dat dit niet zonder gevolgen blijft voor het onderwijsniveau en ook de communicatie met de ouders bemoeilijkt. Werk aan de winkel voor de Vlaamse regering, die alvast in het regeerakkoord heeft aangekondigd te zullen onderzoeken of een voorrangsregel kan ingevoerd worden voor leerlingen uit de Vlaamse gemeenschap in scholen in de Vlaamse Rand.