Vlaams Komitee voor Wemmel: een vleugje geschiedenis II

In juni 1963 echter woedt het verzet van de Vlaamse beweging tegen de inlijving van onze gemeenten bij Brussel nog volop en vinden een aantal roemrijke manifestaties plaats. De reeks protestbetogingen in de randgemeenten wordt vrijdag 21 juni al ingezet in Rode, op initiatief van 23 plaatselijke Vlaamse verenigingen. Afgaande op de krantenverslagen van toen zit al wat in Rode mobiliseerbaar is die avond in het Brouwershuis.

Kestemont: luistervink

Gemeentelijke zaal De nieuwbouw van de gemeentelijke feestzaal ‘Agora’ slorpt steeds meer bijkomende kredieten op. De aanvankelijke teller ging van €1,2 miljoen voor een soort ruwbouw naar €3,8 miljoen. Hopelijk kan ze dit jaar nog in gebruik worden genomen voor de gemeenteraden. Het huidige gemeentehuis barst immers uit zijn voegen alleen al voor de gemeentediensten. […]

Potsierlijke gemeentevaderen

In ons vorig nummer van De Zes brachten we u in een notendop het verhaal van het enige Vlaamsgezind gemeentebestuur dat ooit alhier het levenslicht zag: dat van de Bonnewijnlijst, die met vijf tegen vier van 1921 tot eind 1926 de meerderheid vormde en Kraainem eentalig Nederlands bestuurde met o.m. in 1922 een meerderheidsmotie voor […]

Onderzoek eindtermen

Vlaanderen betaalt de scholen in de faciliteitengemeenten maar heeft er geen barst te zeggen, laat staan te inspecteren.

Taalregistratie

Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur liet weten de omzendbrieven van Keulen, Peeters, Martens en Bourgeois inzake de taalwetgeving te handhaven.
En nog meer over Drogenbos.

Herman Teirlinck

In 1903 is Teirlinck (°1879) medeoprichter van het tijdschrift ‘Vlaanderen’, opvolger van ‘Van Nu en Straks’, tijdschrift waarvan redactieleden op foto’s in Linkebeekse bosrijke plekken te zien zijn.

Pagina 3 van 7