Stand van de Rand

De Vlaamse regering met minister Ben Weyts heeft zich al een paar keer de moeite getroost beleidsmakers en andere sleutelspelers uit te nodigen om één of ander deelaspect van haar werking in de Vlaamse gordel jaarlijks in de verf te zetten. Die beleidsdomeinen zijn omgeving, mobiliteit en openbare werken, onderwijs, welzijn en wonen. Dit jaar […]

Geen Franstalige begrafenis?

In augustus ontstond enige commotie nadat de Franstalige Brusselse krant La Capitale uitpakte met het kwakkelverhaal van een priester uit Wemmel die zou geweigerd hebben om een kind te begraven omdat de ouders geen Nederlands zouden spreken. Een begrafenisonderneming uit Sint- Lambrechts-Woluwe, met uiteraard een ééntalig Franstalige webstek, bracht het indianenverhaal in de pers. Wemmels […]

Gebelgd en franskiljons

Alleman akkoord In de ‘Kaaskrabber’, de Vlaamse Gemeenschapskrant, lazen we dat de Union francophone (UF)-raadsleden Grégory Boen, François Dussart, en Jonathan Adriaens op de gemeenteraad van 22 april nadrukkelijk blijken niet akkoord te gaan met de regelgeving dat gemeenteraadsleden in Vlaamse gemeenten geen Frans mogen gebruiken in hun interpellaties. Bij de daaropvolgende gemeenteraad van 20 […]

Faciliteiten, geen tweetaligheid

Fluvius is o.m. de Vlaamse netbeheerder van alle 300 Vlaamse gemeenten voor gas en elektriciteit. Die is een soort overkoepelende intercommunale in Vlaanderen, waar de enige officiële taal het Nederlands is. De eentalige webstek is, zoals we al in ons vorig nummer van De Zes uitgebreid over schreven, niet naar de zin van een aantal […]

Wilmès is weer daar

Sophie Wilmès weer aan de slag De enige vrouwelijke eerste minister, die ons land tot op heden heeft gehad, is in Rode weer terug van weg geweest. Nadat ze eerst gemeenteraadslid voor de Franstalige MR in Ukkel was geweest, verhuisde ze naar Sint-Genesius-Rode, waar ze  vanaf 2007 tot 2015 eerste schepen van Financiën werd om […]

Anti-GEN-motie

De aanleg van twee bijkomende spoorlijnen van het Gewestelijk Express Netwerk (GEN) doorheen de Brusselse omgeving naar het verre hinterland toe en speciaal op het grondgebied van Linkebeek, wordt nu al jaren door de ‘dwarsliggers’ van Linkebeek gedwarsboomd.  Dat GEN, dat volgens de beginplannen nu al in 2012 gerealiseerd had moeten zijn, was bedoeld als […]

75 jaar geleden: laatste talentelling (1947)

In het Belgique de papa, zeg desgewenst België, werd sedert 1846 als onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling een talentelling gehouden omdat men wilde weten waar en wie en hoeveel welke taal/talen sprak/spraken. Die kwamen er effectief in 1846, 1866, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930 en in 1947.

Moord en sabotage

Moord ‘Oud-burgemeester Christian Van Eyken is’, zo lezen we in de plaatselijke Vlaamse gemeenschapskrant Sjoenke, ‘tot een celstraf van 20 jaar veroordeeld voor de moord op de ex-man van zijn huidige vrouw… Zelf houden beide hun onschuld staande.’ In het verleden hebben wij het meer dan eens met deze verstokte renegaat en franskiljon maar vlot […]

Een job bij de politie.

Minder centen en agenten. In de politiezone Rode, Drogenbos, Linkebeek, zo lezen we in Buurten, de Vlaamse Gemeenschapskrant alhier, dat er bij hen, alleen al bij de dienst interventie 11 van de 27 voorziene functies niet opgevuld zijn. Ligt dat aan de bijkomende premies die het Brussels gewest aan zijn agenten verleent? In de zone […]

De Klimboom: subsidieaanvraag

Op de webstek van het meertalige Kraainem-Unie, zeg niet ‘partij’ maar ‘burgerinitatief’, lezen wij bij ‘Hoogtepuntenten van de gemeenteraad’, ja zo staat er tot tweemaal toe, dat ‘het project met betrekking tot de uitbreiding en de renovatie van de Nederlandstalige gemeenteschool werd besproken en dat de officiële aanvraag werd goedgekeurd. Het gaat om een bedrag […]

Pagina 2 van 9