Onderzoek eindtermen

Onderzoek eindtermen

De gemeente Linkebeek en enkele andere faciliteitengemeenten hebben, zo lezen we in Sjoenke, een advocaat onder de arm genomen in verband met het gepland onderzoek van minister Ben Weyts om de gelijkwaardigheid van de Franstalige eindtermen in de Franstalige basisscholen in de zes met de Vlaamse eindtermen te controleren. Vlaanderen betaalt die scholen maar heeft er geen barst te zeggen, laat staan te inspecteren. Zal die advocaat met het geld van alle inwoners dat onderzoek moeten dwarsbomen?

 

Franstalig Minister-president Pierre Yves Jeholet (MR), zo lezen we in een Belgabericht, heeft beklemtoond dat de regering van de Franse Gemeenschap nooit eender welke Vlaamse controle zal aanvaarden op de Franstalige scholen in de Rand, die door de Vlaamse regering worden gesubsidieerd. In september kondigde minister van onderwijs Ben Weyts aan dat hij laat nagaan of het onderwijs in de tien Franstalige scholen in de rand rond Brussel voldoet aan de Vlaamse eindtermen. Vlaanderen betaalt daar €13 miljoen subsidies voor. Maar die scholen volgen de pedagogische eindtermen van de Franse Gemeenschap. En dat wordt enkel gecontroleerd door inspecteurs van de Franse Gemeenschap. Die scholen moeten daarvoor een uitzondering vragen aan Vlaanderen. Maar dat is al die jaren maar een lachertje en wordt telkens probleemloos verlengd. Na vraagstelling door Vlaams parlementslid Jan Laeremans heeft minister Ben Weyts nu toegezegd dat hij alvorens die jaarlijkse toestemming automatisch te verlengen, een nog aan te stellen commissie wil in  het leven roepen om na te gaan of die Franstalige doelstellingen voldoen aan de Vlaamse eindtermen. Benieuwd hoe die nog uit te voeren gelijkwaardigheidstoets onder meer het niveau van het daar gegeven Nederlands en natuurlijk ook dat van de andere vakken zal beoordelen. Die commissie wordt samengesteld uit evenveel leden te kiezen door de Vlaamse overheid en door de aanvragende Franstalige scholen uit een lijst die de minister zal opstellen. Nadien zal de vraag over de mogelijke gelijkwaardigheid voorgelegd worden aan de Inspectie voor Financiën voor advies. Daarna beslist de Vlaamse regering ten laatste tegen het einde van dit jaar. Te oordelen naar het niveau van het Franstalig onderwijs en zeker dat in Brussel, kunnen wij op zijn minst twijfelen aan de haalbaarheid van zo’n gelijkwaardigheidsattest. En stel dat het er niet komt? Wat zal dan onze Franstalige Gemeenschap orakelen? Et alors? Merci, Grondwettelijk Hof, voor uw beslissing uit 2011 dat deze scholen onder Franstalige inspectie vallen. Vlaanderen mag dus eens te meer betalen maar niet bepalen.