Naar (Franstalig ?) Brussels ziekenhuis met 112?

Maar al te vaak worden inwoners van de Vlaamse gordel rond Brussel bij een spoedopname naar een dichter bijgelegen Brussels ziekenhuis vervoerd. Daar worden ze maar al te vaak enkel in het Frans geholpen. Nu heeft minister Frank Vandenbroucke laten weten dat de patiënt en zijn familie kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gevoerd te worden. De minister roept de Vlaamse gemeenten, hopelijk ook die met faciliteiten voor Franstaligen, op om hun inwoners hierover te informeren.

In het Laatste Nieuws van 8 maart schreef Robby Dierckx dat volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée (Vooruit) tijdens de commissie Gezondheid een mondelinge vraag over die taalproblematiek aan de minister van Volksgezondheid stelde. Steevast worden de patiënten  naar het dichtstbijzijnde – niet in afstand maar wel in tijd – ziekenhuis gebracht.

‘Op die regel zijn er drie uitzonderingen’, liet de minister weten. ‘Ten eerste bij collectieve noodgevallen om een spreiding en verdeling van de slachtoffers mogelijk te maken. Ten tweede wanneer een patiënt  een dossier en een behandeling heeft lopen in een ander ziekenhuis heeft lopen in een ander ziekenhuis en voor die aandoening ook vervoerd moet worden. En tot slot wanneer de patiënt specifieke diagnostische of therapeutische middelen nodig heeft maar die specialiteit niet aanwezig is binnen het dichtstbijzijnde ziekenhuis.’

Maar patiënten kunnen volgens de minister ook zélf vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden. ‘Want de provinciale commissie dringende  geneeskundige hulpverlening (PCDGH) heeft ‘Nederlands’ opgenomen in de lijst van ‘specifieke diagnostische of therapeutische middelen’ van de ziekenhuizen. Bovendien blijkt dat alle inwoners van Vlaams-Brabant met een maximale tijdsafwijking van 12 minuten in een Nederlandstalig ziekenhuis terecht kunnen. Met andere woorden de operator 112 mag 12 minuten afwijken van het dichtstbijzijnde ziekenhuis en dat betekent dat een patiënt uit de Druivenstreek naar een Nederlandstalig ziekenhuis vervoerd zal worden als hij dat zelf vraagt.’

Omdat weinig inwoners zich hiervan bewust zijn, stuurde de minister een brief naar de gouverneur en alle Vlaamse gemeenten. Daarin licht hij de regels toe en vraagt hij de burgers hierover te infomeren. Belangrijk is wel dat de patiënt of zijn omgeving zelf vraagt om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden.

 

Ziekenvervoer 112.

Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) en de Gouverneur Jan Sporen (NVA) spraken op tv over een overwinning voor de Vlamingen in de rand.

Deze twee excellenties zijn precies wel snel tevreden als ze u zeggen dat men maar hoeft te vragen om naar een Vlaams ziekenhuis gevoerd te worden.

Dit is eerder een logische evidentie! 

Mag dit wel een overwinning genoemd worden voor de Vlamingen in de Vlaamse Rand?

Uiteindelijk krijgen de Vlamingen in de Vlaamse rand een soort faciliteiten want ze mogen vragen om naar een Vlaams ziekenhuis gevoerd te worden.

Men zou er logischer wijze van uitgaan dat als men in Vlaanderen woont dan automatisch naar een Vlaams ziekenhuis gevoerd wordt en geen keuze hoeft te maken waar men naartoe wil.

Dit is de omgekeerde omzendbrief van Peeters, nu moeten de Vlamingen al faciliteiten vragen in hun eigen Vlaanderen.

Eigenlijk zouden de Franstaligen die van faciliteiten genieten in de zes moeten vragen om naar een Franstalig ziekenhuis gevoerd te worden en niet omgekeerd.

Waar blijft de logica?